Inez Abrahamsson, Kommunpolitiker i Vilhelmina 2018-2022, samt gles- och landsbygdspolitisk talesperson för Fi 2018-2021

Jag är en gräsrotsambassadör

23 juli 2018

Lands- och glesbygdspolitik är en diskriminerad del av politiken, men har en avgörande roll för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Feministiskt initiativ har en stark lands- och glesbygdspolitik. Med en vågmästarroll i riksdagen kan vi ändra på storstadsnormen och ha stor påverkan på de övriga partierna.

Ingenting är omöjligt

Jag har alltid varit engagerad i samhällsfrågor och har en bakgrund som barnskötare, förskollärare och är utbildad journalist. Idag är jag skolledare.

Bland annat har jag

  • organiserat Sveriges första länsbygderåd
  • varit första kvinnliga ordförande för Hela Sverige ska leva
  • varit första kvinnliga ordförande för Hela Norden ska leva
  • varit en av initiativtagarna till Europas första landsbygdsriksdag.

Något som kännetecknar mig är att det inte finns så mycket som är omöjligt. Jag har gnetat på med lands- och glesbygdsperspektiv i 30 år och jag tror att jag kan göra det i 30 år till utan att bli less.

Lands- och glesbygdspolitik är en diskriminerad del av politiken, men har en avgörande roll för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Feministiskt initiativ har en stark politik för att ändra på storstadsnormen och kan med en vågmästarroll i riksdagen få stor påverkan, med mig på plats.

I filmen berättar jag om mig och varför jag tror att Feministiskt initiativ är kraften som kan förändra

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik