Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Ja till Gymnasielagen

25 september 2018

Nu ser vi till att ingen lämnas mellan stolarna med eller utan nya lagen som stöd. Idag kom två efterlängtade domar från Migrationsdomstolen - Den s.k. gymnasielagen får tillämpas.

”Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler”.

Vi i F! välkomnade gymnasielagen när den kom trots sina brister och är därför även glada över beskedet från Migrationsöverdomstolen. Detta besked är en lättnad för många av dem som väntat på en andra chans att få stanna i Sverige. Vi vet dock att lagen inte är en garanti för att alla som berörs kan få stanna och vi vet att denna lag inte omfattar alla unga som kommit till Sverige.

Vad händer nu är frågan? I de kommuner där vi nu sitter med kommer vi fortsätta att arbeta för att stärka rätten och möjligheten till bostad och försörjning även för dem som fått avslag och hunnit fylla 18 år. Vi tänker aldrig acceptera att unga som kommit till Sverige lämnas utan skyddsnät och tak över huvudet. En del av de som har svårast kommer inte att klara att komma in på utbildningar som förlänger dessa tillstånd eller sen klara av att få jobb tillräckligt snabbt för att få permanenta tillstånd. Det handlar, som så ofta, om just de personerna som kanske skulle behöva tillstånd att stanna allra mest.

Vi vet att civilsamhället med Ung i Sverige, FARR, Vi står inte ut med fler kommer att fortsätta kämpa för att alla medmänniskor blir behandlade med värdighet. Vi vet att många redan idag ger av sin tid, kunskap och öppnar sina hem och sina plånböcker för att hjälpa till med det som går. Vi vill stärka civilsamhällets möjlighet att stödja men också minska behovet för dem att göra just det.

För det är politikens roll att säkerställa denna grundtrygghet som dock tyvärr inte gäller för alla. Feministiskt initiativ vill ge amnesti för asylsökande som väntat länge, särskilt de unga och även få stopp på alla medicinska åldersbedömningar. Vi vill att ingen ska utvisas mot sin vilja, och särskilt inte till länder där vi vet att det finns en stor fara, så som i till exempel Afghanistan. Oavsett om vi sitter i riksdagen eller ej kommer vi stå för detta och driva det i alla politiska rum där vi har mandat, i EU såväl som i Simrishamn.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik