Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Israels annekteringsplaner är ett brott mot folkrätten

30 juni 2020

Israel planerar att annektera Jordandalen på Västbanken från den 1 juli.

Återigen visar den israeliska regeringen att den inte accepterar internationella överenskommelser eller folkrätten. Och att den saknar förståelse för palestiniernas situation. I dag finns cirka fem miljoner palestinska flyktingar runt om i världen varav de flesta, sedan generationer, lever i flyktingläger.

Det är under Netanyahus ledning, och via en alltmer auktoritär högerregering, som Israel för sin politik. Benny Gantz, den tidigare oppositionsledaren, ingår nu i en koalitionsregering och har meddelat att han stöder planen. Vilket innebär att det i nuläget inte finns någon öppning för förändringar i Israels politik. I detta sammanhang särskiljer sig Avraham Burg. Avraham är en känd politiker, numera fredsaktivist, som påminner oss om att Israel/Palestinakonflikten är ”en global fråga och Europa har ett ansvar för de postkoloniala gränser och attityder som fått fritt spelrum i Israel medan EU tittat åt ett annat håll”.

Det vi nu bevittnar är konsekvenserna av den, så kallade, Fredsplanen som Donald Trump lanserade för några månader sedan. Om Israels regering förverkligar sina planer om annektering skulle det inte bara vara ett brott mot folkrätten utan också stänga alla möjligheter till dialog och fredsinitiativ i närtid. Det skulle leda till ökade motsättningar, och hot mot mänsklig säkerhet . Det skulle spoliera möjligheterna till en tvåstatslösning. FN:s människorättschef, Michelle Bachelet, uttrycker det enkelt och tydligt: ”Annektering är olagligt. Punkt”.

Feministiskt initiativ fördömer, i de starkaste ordalag, Israels planer på en annektering av Jordandalen och uppmanar Sveriges regering att inte bara fördöma denna olagliga handling utan också agera konkret genom att stoppa alla militära avtal mellan Sverige och Israel. Det är viktigt att Sverige följer upp erkännandet av staten Palestina och verkar för att EU tar sitt ansvar. Att vi både stoppar allt militärt samarbete med Israel och alla handelsavtal vars varor har sitt ursprung i de ockuperade områdena.

 

Jaime Gomez,
Utrikespolitisk talesperson

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik