,

Internationella mansdagen

19 november 2018

Idag på den Internationella mansdagen vill vi uppmärksamma mäns dåliga hälsa och hur feminism är vägen för bättre livsvillkor även för oss män.

Är manligheten i kris? Det är en fråga som ställs allt oftare. Ja, säger vi – men det är inget nytt. Manligheten har varit i kris i tusentals år – och det skadar männen själva.

Vi kan börja med att konstatera att många män mår dåligt. Både fysiskt och psykiskt. Ibland tar det sig i uttryck i våld mot kvinnor och barn men också i våld mot andra män och våld mot sig själva. Män är enormt överrepresenterade som våldsverkare (13:1) men är också överrepresenterade som offer för andra mäns våld (1,5:1) och i våld mot sig själva (2:1).

Cirka 70 procent av självmord i Sverige begås av män. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män och killar mellan 15 och 44 år. Den psykiska ohälsan bland pojkar och män är ett stort folkhälsoproblem. Män skadas och dör också oftare i andra typer av våld, missbruk och olyckor.

Men det är inte bara kring våld som män drabbas. Patriarkatet skadar män även på andra områden:

 • Män löper dubbelt så stor risk att utveckla alkoholism eller narkotikamissbruk
 • Män har svårare att prata om känslor, har svårare att be om hjälp
 • Män är mer ensamma, och mår sämre efter partnern försvunnit
 • Män har mer konfrontativ och mindre inlyssnande konversationsstil och språkbruk.
 • Män ligger högre upp på autismspektrat.
 • Män får spendera mindre tid med sina barn, och har en svagare relation till sina barn livet igenom
 • Män uppsöker sjukvård mindre än kvinnor och tar färre sjukdagar
 • Män förväntas försörja sin familj
 • Män förväntas tävla och konkurrera med andra män i karriären och i offentligheten
 • Män tappar mer i social status av att vara låginkomsttagare
 • Män förväntas ta initiativ i raggning och i sexuella situationer
 • Arbetslöshet är högre bland män än bland kvinnor
 • Män lönearbetar 7h mer per vecka än kvinnor
 • Män lever 4 år kortare än kvinnor

Samtidigt lever vi en värld där traditionellt kvinnliga normer lyfts och premieras mer och mer. Nätverkande och social kompetens står högre i kurs på arbetsmarknaden. På allt fler universitetsutbildningar så dominerar nu kvinnor. Många talar om de “dubbelförlorande” männen i glesbygd eller förort som varken kan få jobb eller en partner.

I denna kris kommer det fram författare och debattörer som Jordan B Peterson och erbjuder män mer av det gamla. Det är lockande för många män, men det är de traditionella mansnormerna som är problemet – inte lösningen. Att förstärka de destruktiva normerna som går ut på makt och dominans ökar de hälsorisker för män vi visat på ovan. Det frigör inte oss män, utan låser in oss ännu djupare i destruktiva tankar och beteenden.

Visst kan det vara en start för krisande män att “bädda sin säng”, sträcka på sig och ta ansvar i sitt liv men kommer detta verkligen att räcka och leda till att vi män kommer att må bättre framöver? Vi anser att vi istället bör göra om och göra rätt genom att ifrågasätta de djupt liggande och stereotypa normerna som vi män levt med i tusentals år.

Framförallt när vi ser att dom gamla och stereotypa mansnormerna får uppenbarligen oss att må dåligt. Vi män bör i vilket fall börja med att reflektera kring vilka av våra värderingar, attityder, beteenden och handlingar som inte är helt självvalda, utan en del av de mansnormer vi försöker upprätthålla. Och hur de egentligen får oss att må.

I en undersökning genomförd av Kantar/Sifo på uppdrag av organisationen MÄN ett år efter #metoo framkom det att 43% av dom tillfrågade männen har börjat rannsaka sitt eget beteende och att hela 85% ansåg att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka det sexualiserade våldet och trakasserierna som män utsätter andra för.

Detta är glädjande siffror. Som vi ser det erbjuder feminismen män en möjlighet att förändra en destruktiv manlighet och ger väg för män och andra att må bättre. Genom att anpassa manligheten till 2000-talet och en modern värld så kan vi män förbättra vår egen hälsa och vår livskvalité, helt utan att trampa på andra grupper i samhället. Det är en kamp värd att föra på mansdagen!


Martin Jordö, ekonomiskpolitisk talesperson 

Luis Lineo, säkerhetspolitisk talesperson 

Per Holvfe, Fi Stockholm

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik