Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Internationella funktionshindersdagen 2021

3 december 2021

Idag, den 3e december uppmärksammas Internationella funktionshindersdagen 2021 och det är nästan precis ett år sedan vi hörde funktionsrättsrörelsens krav på en offentlig ursäkt från staten för övergreppen som skedde på Vipeholm och andra institutioner.

Det är ett datum som påminner om historiens och samtidens tragiska misslyckanden men även en framtidsvision där inga hinder står i vägen för ett gott liv fritt från diskriminering. En framtidsvision där välfärden möjliggör allas rätt till trygghet och deltagande oavsett funktionalitet.

I Lunds kommun ekar dagens datum extra tungt. På Vipeholms anstalt, i likhet med många av landets institutioner, utfördes för mindre än hundra år sedan hemska övergrepp på personer med funktionsnedsättningar. Övergreppen, som staten kände till och i högsta grad var ansvarig för må nu ha tvingats fram ut i ljuset, men det kollektiva minnet kan ibland vara allt för kort. Oavsett om det gäller funktionsrätt, kvinnor- och barns rättigheter eller radikal nationalism. Så låt oss inte glömma.

Ett initiativ som vi i Feministiskt Initiativ inte glömt är funktionsrättsrörelsens krav på ursäkt från staten. En ursäkt för det systematiska lidande och ovärdiga, omänskliga bemötande som ägde rum på landets institutioner. I likhet med andra ser vi att handlingen inte endast ska vara symbolisk: ett sant ställningstagande för alla människors lika värde bör även påskynda ny lagstiftning och motivera kommunala satsningar.

Lokalt anser vi att funktionsrättsfrågor snarare faller än klättrar på dagordningen. Funktionshinderrådet tydliga ställningstaganden väljs inte sällan bort, som i fråga om hiss på Klostergårdens nya tågstation eller Stadshallens ombyggnad. Samtidigt införs avgifter på tekniska hjälpmedel och det tar år att finna en lösning på bristerna i färdtjänsten. Självbestämmandet, självständigheten och den personliga friheten blir påverkade av dessa beslut på ett sätt som vi inte ser som acceptabelt. Givetvis gör pandemin och generella besparingar inte situationen bättre.

Vi i Feministiskt Initiativ tar tvärt emot detta konsekvent ställningstaganden för ökad tillgänglighet och antidiskriminering. För oss är det helt orimligt att spara på bekostnad av tillgängligheten. Utöver att noggrant lyssna på och tillmötesgå föreningar, fack och profession bidrar vi med egna initiativ. Bland våra lokala förslag finns arbete mot diskriminering genom kompetenshöjande insatser, slopade avgifter för tekniska hjälpmedel, arbete mot stressrelaterad ohälsa, textade, teckenspråkstolkade och syntolkade kommunfullmäktigemöten och demokratiarbete för ökat valdeltagande. Ingen ska behöva oroa sig för att mötas av en trappa istället för en öppen dörr, allra minst när val förrättas.

Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson
Susan Löfgren, Funktionsrätt
Cherry Batrapo, Ledamot i Lunds Vård – och omsorgsnämnd
Dmitri Ivanov, Partiföreträdare Feministiskt initiativ Lund
Sengül Köse Lindqvist, Ordförande Feministiskt initiativ Lund

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik