,

Inkomstgolv, minskad våldsacceptans och mer skatt på ägande

20 augusti 2018

Dessa 3 frågor vill jag driva när vi tar plats i riksdagen:

1. Mer skatt på ägande

Digitalisering och globalisering ställer samhället inför två stora utmaningar. De superrika drar ifrån, och staten kommer inte kunna förlita sig lika tungt på skatt på arbete som intäktskälla. Lösningen på bägge är att öka skatt på ägande och fasa ut subventioner för krediter. Jag vill bland annat arbeta för att få bort ränteavdrag, återinföra förmögenhetsskatt och arbeta för finansiell transaktionsskatt.

2. Inkomstgolv

Jag brinner för att ingen människa i Sverige skall lämnas utan inkomst. Det finns inget lagskydd idag, och genom utförsäkringar, nekade försörjningsstöd och annat så kan någon lämnas utan ens överlevnadsinkomst. I FI:s politik för samlad socialförsäkring så ingår ett tryggt och garanterat minimigolv. Vi vill samordna det offentligas insatser så att ingen i Sverige kan lämnas helt utan socialt skydd. En inkomst att överleva på är en mänsklig rättighet.

3. Minskad våldsacceptans

Vi är som samhälle dåliga på att se att alla nivåer av våld hänger ihop. Om vi stödjer militär, civilt vapenägande eller aggressiva uttryck så försvåras samhällets arbete mot våld som fenomen. Därför vill jag arbeta emot tvingande militär värnplikt, för förbud av AR-15 semiautomatiska vapen i privat ägo och emot våldsbejakande extremism inom politiken.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik