Toktam Jahangiry, EU-kandidat för Fi 2019

Ingen har rätt att styra över kvinnors och flickors klädsel

30 mars 2019

Nu har återigen debatten om slöjförbud blossat upp efter att Moderaterna i Eskilstuna och Nyköping gått ut med krav om slöjförbud i förskola och skola.

I Opinion live fick vi igår ta del av både förbudsförespråkare och de som helt och hållet förnekar att det finns barn som tvingas bära slöja.

Feministiskt initiativ tar starkt avstånd från de som förnekar att tvång förekommer. De vittnesmål från barn och unga som berättar att de tvingats och kontrollerats måste tas på fullaste allvar. När föräldrar ber förskolepersonal eller skolpersonal att rapportera hur deras barn är klädda för att kontrollera att slöjan är på går det inte att prata om ett fritt val – det är en kränkning av barnets rättigheter. Därför behöver skolor, förskolor och socialtjänst ha såväl kompetens som handlingsplaner för hur de ska agera vid misstanke om att ett barn är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det arbetet kräver resurser och kompetens, en stark elevhälsa och socialtjänst samt tydlig politisk styrning. Moderaterna försöker göra det enkelt för sig när de kräver slöjförbud, men förbud är ingen garanti för att barnets vilja sätts i främsta rummet. Risken finns att unga tjejer som vill utöva sin religion genom att bära slöja tvingas av den, vilket inte bara är ett brott mot religionsfriheten utan också riskerar att skada förtroendet till skolpersonal när de får axla uppdraget att kontrollera flickors klädsel.

Feministiskt initiativs ståndpunkt är enkel – slöjan ska aldrig tvingas på barn, men ett förbud är inte lösningen. Sverige ska vara ett land där flickor och kvinnor med muslimsk bakgrund får leva i frihet, utan att varken staten eller föräldrarna bestämmer över dem. Valet att bära eller inte bära slöja ska respekteras.”

Toktam Jahangiry,
EU-kandidat (F!)

#opinionlive #svepol #slöjförbud #heder

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik