Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Idag uppmärksammar vi vita käppen

15 oktober 2018

Idag är det internationella dagen för att uppmärksamma den vita käppen. Fi vill passa på att lyfta att vi vill ha FN:s konvention för mänskliga rättigheter som lag med sanktioner vid lagbrott.

Den vita käppen är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för personer  som har en synnedsättning eller inte ser alls. Vita käppen är det bästa hjälpmedlet för att undvika hinder och för att visa omgivningen att användaren har en synnedsättning.

Vardagstillvaron för personer som använder vit käpp försvåras många gånger av hinder i samhället. Feministiskt initiativ arbetar för att alla med normbrytande funktionalitet (funktionsnedsättning) ska kunna leva ett liv som alla andra. Därför vill vi ha FN:s konvention för mänskliga rättigheter som lag med sanktioner vid lagbrott.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik