Joakim Månsson Bengtsson, Socialpolitisk talesperson

Idag den 8 april är det romernas nationaldag

8 april 2021

Dagen firas till minne av den första romska kongressen som hölls i London 1971.

Romer är en av de erkända nationella minoriteterna i Sverige. Historiskt har romer blivit misstänkliggjorda, diskriminerade och var en av de stora grupper som blev mördade under förintelsen. Antiziganism, rasism riktad särskilt mot romer, lever kvar än idag om än i andra uttryck.

För oss i Feministiskt Initiativ är detta av allra största vikt att bryta. Vi anser att alla människor ska ha rätt till bostad, försörjning, utbildning, arbete, vård etc. på lika villkor. Dessutom är det hånfullt av Sveriges riksdag att låta nazister manifestera och marschera för förbipasserande samtidigt som romer i vissa kommuner förbjuds att yttra sin fattigdom och vädjan om hjälp från samma förbipasserande. Feministiskt Initiativ kräver att allas mänskliga rättigheter tillgodoses och respekteras, detta innebär bland annat att:

– Diskrimineringen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden ska upphöra. Ingen ska känna sig tvungen att byta namn för att få en bostad eller arbete. (Läs exempelvis Arbetsförmedlingen rapport “Romsk inkludering i arbetslivet” från 2018.)

– De nationella minoriteterna i Sverige ska grundlagsskyddas. Fi vill säkra romska barns rätt och möjligheter till utbildning och aktivt stödja utbildning av fler allmänlärare med kunskaper i romani.

– Utsatta EU-medborgare, som till stor del är romer från Rumänien och Bulgarien, ska få möjlighet att sova inomhus under sanitärt acceptabla förhållanden. Ingen ska vara hemlös.

– De lokala tiggeriförbuden ska upphävas och kommuner ska inte få upprätta fler. Lokala tiggeriförbud strider mot Europakonventionen, läs mer här:

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik