Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

I politiken saknas en diskussion om djurs egenvärde

1 mars 2019

Det skär i hjärtat när jag tänker på hundarna på Göteborgs universitet och hur deras liv såg ut och slutade. Samtidigt fylls jag av hopp när jag ser de människor som engagerar sig för dem som inte har en röst som räknas; alltså, de icke-mänskliga djuren.

I politiken saknas en diskussion om djurs egenvärde. För ett feministiskt parti, så är detta högst relevant, eftersom vi vet att ”de andra” är något som människan skapar. Vi är också djur. Hur lika måste vi vara för att vilja, och förväntas, känna empati med andra? Vi kan inte tillåta att vår empati begränsas till de som är, eller ser ut som, oss. För det finns egentligen inget ”vi och dem”. Det finns bara vi. Vi som lever, vi som känner, vi som upplever. De av oss som gör medvetna, moraliska val kan välja att skydda den som är utsatt, den som saknar en röst som makthavare lyssnar på.

I Feministiskt initiativs vision om ett bra samhälle ska även djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi gör framsteg så som den nya lagen lex Maja, där det blir möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur.  Feministiskt initiativ vill gå längre. I vårt partiprogram har vi en punkt om att vi vill att fler djurskydds- och djurrättsorganisationer ska få plats i de djurförsöksetiska nämnderna.

I dagarna har vi tagit del av nyheten att Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation, efter 37 år, har valt att sluta nominera ledamöter till dessa nämnder, eftersom det har varit för svårt att få gehör för ett djuretiskt perspektiv. Organisationen larmar om att nämnderna saknar förutsättningar för att kunna göra etiska bedömningar. Vad kan de partier som just nu sitter vid regeringsmakten göra åt detta? Vad kan ni göra för att åtgärda detta problem? Hur ska ni säkra att nämnderna har nödvändig kompetens för att kunna se till så att djurskyddslagstiftningen verkligen följs? Hur? Nyss nämnda organisation lyfter flera konkreta, konstruktiva och högst rimliga förslag på hur problemet kan lösas. Dessa förslag är nödvändiga och behöver få gehör från fler.

Det finns även annat vi kan göra för att skona ett ofattbart stort antal djur:

  • Vi kan verka för att öka den finansiella satsningen på utveckling av alternativa metoder till djurförsök.
  • Vi kan se till så att alla måltider som finansieras med skattemedel görs veganska. Vi kan börja i skolorna. Det här skulle göra en enorm skillnad för djuren.
  • Vi kan verka för att förbjuda all pälsdjursuppfödning och import av päls inom Sverige och i EU.
  • Vi kan verka för förbud av djuruppfödning i bur i EU.

Det här är några av förslagen vi vill ska bli verklighet.

Beslutsfattande politiker, varför tvekar ni? Gör någonting! Gör skillnad!

Och du, väljare. Vill du se förändring, så vet du vilket parti du ska rösta på i framtiden. Ett parti som ser till både djurskydd och djurrätt. Feministiskt initiativ.

Farida al-Abani,
Partiledare

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik