Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

I pensionskuvertet exploderar livets tidigare orättvisor

31 augusti 2018

Det räcker inte med de små, punktvisa insatser som föreslås för att komma till rätta med ett system som helt enkelt är konstruerat för sin egen överlevnad, men som krossar människor längs vägen.

Vi kom in i arbetslivet på 1960- och 70-talen, med en tilltro till att vi och våra generationskamrater, efter våra produktiva år skulle kunna tillbringa vår ålderdom i lugn och ro med en pension som skulle garantera ett drägligt och förhoppningsvis givande seniorliv. I dag ser verkligheten ser helt annorlunda ut.

När vi var ute i valrörelsen 2014 och mötte människor stod det klart för oss att det pågick en tyst katastrof runt om i landet. Många äldre kvinnor vittnade för oss om ett liv i fattigdom och desperation. Vi blev starkt berörda och omfattningen var så stor att vi bestämde oss att gräva djupare i vad som egentligen låg bakom dessa berättelser.

Dagens pensionssystem är så oöverskådligt och komplicerat att det har tagit lång tid för de flesta att förstå konsekvenserna. När systemet inrättades, bildades också pensionsgruppen, bestående av de partier i riksdagen som stod bakom den blocköverskridande uppgörelsen. Gruppens uppgift var att förvalta och utveckla systemet. Förändring förutsätter enighet i en grupp med stora åsiktsskillnader, och debatten och besluten sker långt från offentlighetens ljus. I realiteten blev det locket på och stagnation.

Vartefter tiden har gått har konsekvenserna slagit igenom i all sin grymhet. Mer än hälften av alla kvinnor som går i pension i dag har någon del garantipension. 355 000 pensionärer riskerar fattigdom enligt Eurostat. Även ett långt yrkesliv räcker ofta inte längre än till en garantipension om en befunnit sig i ett typiskt kvinnokodat arbete med låg lön och dåliga arbetsvillkor. Obetalt omsorgsarbete med barn och äldre släktingar har inget värde alls i pensionskuvertet. Utrikes födda som arbetat i Sverige sedan unga år kvalificerar sig inte ens till full garantipension, utan får leva på en ännu lägre nivå, äldreförsörjningsstöd.

Vinnarna i systemet är statistiskt sett en svenskfödd man med trygg anställning och många tjänsteår. De olika former av diskriminering och orättvisor som finns redan tidigare i livet, inte bara fortgår utan exploderar i pensionskuvertet.

Staten, som en gång skulle garantera en rättvis pension, har abdikerat sitt ansvar för trygghet på ålderns höst. Inte bara de som är pensionärer nu pressas. Även de som är unga har redan fått klart för sig att de behöver börja ta ansvar för sin egen pension. Och i många fall även sina föräldrars, om de är fattigpensionärer. Detta i en ålder när utbildning, eget boende, familjebildning och äventyr borde vara det som står högst på dagordningen.

Vi accepterar inte detta. Staten ska inte skyffla över ansvaret för en rimlig och jämställd pension på arbetsgivare, fackförbund, individer och deras barn.

Vi står inte längre ut med att se denna misär fortgå i ett av världens rikaste länder. Vi vägrar att ställa ett värdigt pensionssystem mot andra nödvändiga investeringar i samhället, som exempelvis ett kraftfullt arbete för inkludering eller satsningar inom vården. Det måste finnas plats för grundläggande välfärd och solidaritet.

Det räcker inte med de små, punktvisa insatser som föreslås för att komma till rätta med ett system som helt enkelt är konstruerat för sin egen överlevnad, men som krossar människor längs vägen.

Vi vill att pensionen återigen ska kunna vara något att se fram emot med tillförsikt och förväntan. Vi vill att varje pensionär ska kunna vara ekonomiskt självständig, och känna sig stolta med det de bidragit med.

Såväl S som C och M har gått ut med egna utspel under valrörelsen, utanför överenskommelsen i Pensionsgruppen. Det är tydligt att den spelat ut sin roll. Vi behöver ett nytt och värdigt pensionssystem och vi behöver det nu.

Lotten Sunna är socialförsäkringspolitisk talesperson

Gudrun Schyman partiledare för Feministiskt initiativ

 

Publicerad i Feministiskt perspektiv 2018-08-29. https://feministisktperspektiv.se/2018/08/29/i-pensionskuvertet-exploderar-livets-tidigare-orattvisor/

Läs vår rapport om pensionerna.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik