Stina Svensson, Gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborg

Hör upp, Gränspolisen, människor är inga varor.

20 februari 2019

Vi har i Sverige en lag som säger att köp av sexuella tjänster är kriminellt. Det Gränspolisen Väst uppvisar är ett förakt mot de kvinnor som trafikerats hit, och som blir utsatta för övergrepp. När detta avslöjas så försvarar den ansvarige chefen detta genom att visa på en syn på kvinnor som ”varor”. Istället för att gripa och straffa de lagbrytande männen, så lägger Gränspolisen resurserna på att spåra upp, internera och snabbutvisa de kvinnor som är brottsoffer.

De män som exploaterar och utnyttjar kvinnor för sexuella ändamål går fria, och genom att kvinnorna inte erbjuds det stöd och hjälp de enligt praxis ska få så avslöjas inte heller några trafficking-brottslingar.

Återigen är de kvinnorna som straffas för männens brott. Det här gör mig uppriktigt förbannad. Vi inte har kommit längre i arbetet mot sexuell exploatering och våld.

Vi i Fi avvisa kraftfullt idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och andra mäns kroppar. Vi menar att offer för trafficking ska få adekvat hjälp och stöd och inte sättas i förvar, utvisas och beläggas med inreseförbud. Vi ser också ett stort behov av utbildningsinsatser kring sexuella övergrepp och gällande lagrum och praxis för våra rättsvårdande myndigheter.

Dessa insatserna får gärna börja hos Gränspolisen Väst.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik