,

Hellre rosa budget än konservativ!

12 december 2018

Idag röstade Sveriges riksdag igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation, med aktivt stöd av Sverigedemokraternas röster. Det är en riktigt dålig budget för Sverige, och en budget som kommer öka klyftorna i Sverige, hotar vårt klimatarbete och gör det svårare för nästa regering, vilken det än blir, att finansiera de reformer som behövs.

Feministiskt initiativ beklagar att riksdagen röstat för denna budget. Hade Fi suttit i riksdagen så hade vi velat föra fram ekonomisk politik som går år rakt motsatt håll, så som vi visat i vår statsbudget.

Låt oss gå igenom tre exempel på skillnader mellan vad M/KD vill och vad Fi vill inom ekonomisk politik:

Fler jobbskatteavdrag

M/KD vill trycka igenom ännu ett jobbskatteavdrag på 10 miljarder, en skattesänkarpolitik som redan Reinfeldt/Borg förstod hade nått till slut. Det är direkt oansvarigt då stora delar av vår välfärd står inför en kris och behöver mer resurser, inte mindre. Jobbskatteavdrag ger mest till de med högst lön, men framförallt skapar en klyfta mellan lönearbetande och pensionärer, arbetslösa, sjuka, studenter.

Fi har länge velat rulla tillbaka delar av jobbskatteavdrag. Inför vår kongress 2019 föreslår vi, i enlighet med vad LO tidigare föreslagit, att istället börja omvandla jobbskatteavdrag till allmänna grundavdrag. Ett mål är att de första 10.000kr/mån alla tjänar skall vara skattefria. Genom att behandla all inkomst av tjänst på samma sätt, och genom att slopa skatten för många av Sveriges låginkomsttagare så kan vi minska de ekonomiska klyftorna i Sverige samtidigt som vi stimulerar till arbete.

Skattesänkning för höginkomsttagare

M/KD vill höja gränsen för statlig skatt från 40.600kr/mån till 42.000kr/mån. Återigen så är det ineffektiv politik som kostar mycket men som ger lite effekt. Det är alltså en reform på 4 miljarder kronor som enbart kommer de som redan har en hög inkomst till del. Förhoppningen är att det skall leda till ökad konsumtion bland dessa.

Fi anser att vi istället skall minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Genom att rikta skattesänkningar och höjningar av transfereringar mot de som har minst så stimuleras svensk ekonomi bättre, för då kommer pengarna till snabbare användning. De positiva följdeffekterna av att minska antalet låginkomsttagare i ett samhälle är många, de ekonomiska förutsättningarna styr nästan alla aspekter av våra liv.

Borttagen flygskatt

M/KD vill ta bort den nyligen införda flygskatten. Detta i en tid då allt fler uppmärksammar att svenskarnas flygande är en av våra största klimatbovar, och nu står för lika stora utsläpp som all vår bilkörning. Klimatförändringar är inte bara vår tid.

Fi vill inte bara höja flygskatten med ca: 20%, utan också börja sänka kommunala subventioner till flygplatser och rensa bland de skattelättnader som ges till flyget. Vi ser med glädje att allt fler blir klimatmedvetna och väljer att stanna på marken, men vi vet att för en kraftig reduktion i antalet flygkilometer så måste det till ekonomiska styrmedel. De pengar som staten får in här kan gå till satsningar som gynnar de med lägst inkomst, på så sätt så kan vi nå både klimaträttvisa och social rättvisa.

Budgeten saknar viktiga åtgärder för framtiden

Detta var bra tre exempel bland många dåliga beslut i denna högerbudget. På utgiftsområdet så utmärker sig M/KD genom att sänka miljöbudget och spara in på viktiga arbetsmarknadsåtgärder. När Sverige behöver ställa om till fossilt oberoende så sänks stödet för solceller. Viktiga framtidsåtgärder saknas i budgeten – men naturligtvis tilldelas det militära försvaret ännu mer pengar.

Jämställdhetsperspektiv saknas inte bara i budgeten – det motverkas aktivt. Med kraft vill Fi motsätta sig att det föreslår att Jämställdhetsmyndigheten ska avskaffas för att spara mellan 40 och 78 miljoner kronor årligen fram till 2021. Partierna vill alltså montera ned den myndighet som fått i uppdrag att se till att jämställdhetsarbetet ska leda till resultat och återgå till en ordning där jämställdhet är det enda politikområde som saknar en förvaltningsmyndighet.

Det står fortfarande tre månader efter valet inte klart vilken regering som skall styra Sverige. Men nu kommer de få inleda 2019 med en riktigt dålig budget för ökad ojämlikhet och neddragna klimatambitioner.

Riksdagspartierna är låsta i ett spel kring makt och prestige, och den ideologiska diskussionen om vilken politik Sverige och världen behöver för framtiden lyser med sin frånvaro. Feministiskt initiativ kommer göra allt vi kan för att lyfta blicken och se till de större frågorna. Låt politiken ta plats i riksdagen och debatten, inte spelet om makten.

Snart är det EU-valrörelse och vi ser att många som ser till de stora framtidsfrågorna och tar omställningen till en jämlik, jämställd värld där allas lika värde respekteras på allvar. Välkommen att engagera er i Feministiskt initiativ!

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik