Inez Abrahamsson, Kommunpolitiker i Vilhelmina 2018-2022, samt gles- och landsbygdspolitisk talesperson för Fi 2018-2021

Gynna glesbygden och underlätta företagande

17 augusti 2018

Dessa 3 frågor kommer jag att driva när vi tar plats i riksdagen:

1. Avskrivning av studielån i glesbygd

Personer med högskoleutbildning som bor i eller flyttar till glest bebyggda områden samt de som utbildar sig till bristyrken som elektriker, byggnadsarbetare, maskinförare, undersköterskor med flera ska få sina studielån successivt avskrivna.

2. Vinster från naturresurser ska stanna lokalt

Istället för att vinsten ska gå till staten, ska exploatering och nyttjande av lokala resurser av nationellt intresse ge ersättning med automatik till kommunerna där den produceras. Det här ska kombineras med ett skarpare skatteutjämningssystem.

3. Geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter och likvärdiga socialförsäkringsvillkor som anställda

Små företag, enpersonsföretag och frilansare är viktiga. Företag med upp till tio anställda ska slippa de två första veckornas sjuklöneansvar. För att skapa trygga arbetssituationer är det viktigt att minska trösklar till sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen för enpersonsföretag och frilansare. 

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik