Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson

Gör varje dag till Fritidshemmens dag!

11 maj 2021

På tisdag den 11 maj är det fritidshemmens dag.

Vi önskar att det vore fritidshemmens dag varje dag, att fritidshemmets verksamhet uppmärksammas mer och att fritidshemmets bidrag till elevernas  utveckling och lärande lyfts fram en mer.  För att nå dit krävs att kunskapen om fritidshemmens uppdrag och dess  bidrag i barns utveckling och omsorg blir större hos de som tar beslut. Nedskärningar som pågått under många år gör att en många fritidshem nu har orimligt stora barngrupper och få personal i förhållande till elevernas behov och kraven i läroplanen.

Vi ser med glädje att utredningen om Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshemmen och pedagogisk omsorg( SOU 2020:34) har förslag som ligger helt i linje med Feministiskt initiativs politik.

Tydliga riktlinjer för barngruppernas storlek är en fråga vi driver, vi anser att 20 elever är ett bra riktmärke. Ett förtydligande av kraven på ändamålsenliga lokaler för fritidshemmen ser vi också som nödvändigt. Dessutom är förslaget om kompetensutveckling för skolchefer och rektorer om fritidshemmen ett utmärkt förslag.

Barns rätt till undervisning i fritidshem är också en fråga av stor vikt. Idag är det många barn som verkligen skulle behöva ta del av fritidshemsverksamheten men som inte har rätt till plats. Att resurser till fritidshem också bör fördelas utifrån socioekonomiska faktorer är självklart men det räcker inte. Efter år av nedskärningar i många kommuner måste satsningar göras på både fritidshem och skola.

Utbildningen till grundlärare fritidshem bör precis som andra lärarutbildningar leda till behörighet till forskarutbildning och forskning om fritidshem finnas med som en naturlig del inom utbildningsvetenskap.

För att varje dag ska bli fritidshemmens dag och dagar som gynnar alla elever så är det nödvändigt att utredningens förslag blir verklighet och resurser avsätts för en kvalitativ  fritidshemsverksamhet för en jämlik utbildning för alla barn och unga.

 

Annika Nylén, Utbildningspolitisk talesperson Fi

Karin Stubbergaard, politisk sekreterare Fi

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik