Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Gör om – gör rätt!

12 oktober 2018

Den pågående LSS-utredningen ignorerar helt de nya direktiv som getts dem. Den presenterar förslag som helt går emot intentionen bakom lagstiftningen och sammantaget tillintetgör LSS – insatserna, speciellt personlig assistans.

Förslagen går emot både FN:s funktionshinderkonvention och FN:barnrättskomvention. Detta är  helt förkastligt och något som Feministiskt initiativ tar helt avstånd från.

LSS är en rättighetslag vars intention och mål är att människor med normbrytande funktionalitet ska kunna leva som andra. Den ska inte bara följas utan också utvecklas, absolut inte avvecklas.

För att detta ska förverkligas vill Feministiskt initiativ göra svensk lag med straffpåföljd av FN:s funktionshinderkonvention.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik