Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Gör funktionsrättskonventionen till svensk lag med straffpåföljd

12 september 2019

När riksdagen öppnades igår möttes den av flera aktioner, och protester av rörelser från civilsamhället. En var manifestationen mot indraget assistansstöd, tyvärr väl behövd.

Vår sittande regering har inte gjort något för att stärka funktionsrätten och återupprätta värdiga  livsvillkor för människor med normbrytande funktionalitet eller människor som inte kan försörja sig p.g.a. sjukdom.

Nedrustningen av LSS är den värsta inskränkningen i människors liv och leder  till att  människor fråntas rätten och möjligheten att vara fullvärdiga medborgare.  Rättssäkerheten är starkt hotad när myndigheter väljer att tolka LSS-lagen så långt från lagtexten att lagen i princip blir helt verkningslös. Lagstiftningen ska följas och tillämpas så att insatserna kan användas så som det var tänkt, – därför vill Feministisk initiativ bl.a. verka för en kompetenshöjning inom rättsväsendet om LSS.

Den enskilt viktigaste politiska åtgärden som Feministiskt initiativ ska genomföra för att upprätta LSS, och även övrig funktionsrättspolitik, är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag med straffpåföljd – för att alla ska kunna, inte bara överleva, utan också leva sina liv!

Denise Cresso,
Funktionsrättspolitisk talesperson
Susan Löfgren,
För medlemsgruppen F!-Funktionalitet

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik