Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Gör funktionsrätts-konventionen till lag

3 december 2018

#ADayForAll #endagföralla

Idag på den internationella funktionsrättsdagen finns all anledning att återigen beklaga att Feministiskt initiativ inte fick ta plats i riksdagen. Det enda parti som krävt att funktionsrättskonventionen ska bli lag.
Idag genomförs många aktioner runt om i Sverige och många är oroliga för hur livet kommer att bli efter LSS-lagen om stöd och service- utredningens förslag. Som det ser ut nu finns all anledning till oro. Inget stöd för unga och gamla, för sjuka, för friska. Dessutom begränsas färdtjänsten i många kommuner trots att kollektivtrafiken inte är tillgänglig.
Idag står vi upp för mänskliga rättigheter för även personer med normbrytande funktionalitet! Stöd oss i din kommun- kolla vilka event som finns och som du kan stödja! Med  en alltmer osolidarisk partipolitik så begränsas livet för många med funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik