,

God lärandemiljö istället för betygshets

15 juli 2018

Svar till ”Prioriteramera” i NT (19/6). Signaturen ”Prioriteramera” undrar 19/6 vad Feministiskt initiativ egentligen vill säga med sin insändare om betyg och psykisk ohälsa och avfärdar psykisk ohälsa bland unga som ”gnäll”. Vi vänder oss mot signaturens uppfattning om att ”dagens unga verkar tro att de ska få toppbetyg utan att behöva anstränga sig”.

Att så många elever mår dåligt har inte att göra med bortskämdhet. Folkhälsomyndigheten skriver såhär om orsaken till den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa bland unga: ”Det är troligt att såväl brister i skolans funktion, som en större medvetenhet om de ökade kraven på arbetsmarknaden, har bidragit till ökningen”.

För att motverka den psykiska ohälsan bland unga vill vi göra stora satsningar för en bättre skola. Vi vill till exempel öka likvärdigheten genom att låta staten återta huvudmannaskapet för skolan, ge ökade resurser åt elevhälsan och fritidshemmen och skapa mindre elevgrupper. I Norrköping har vi drivit på för att det ska finnas bemannade skolbibliotek i alla skolor. Vi har också lagt förslag om satsningar på normkritisk pedagogik vilket är angeläget ur ett hälsoperspektiv, och vi gör det med en kunskap om hur samhällets normer och strukturer i högre grad skapar ohälsa hos tjejer och andra diskriminerade grupper.

På sikt vill FI se en grundskola utan betyg. Betygens sorterande funktion skapar onödig stress. Vi vill se en skola där barn lär av nyfikenhet och intresse snarare än att lära för att svara rätt på prov och få höga betyg. Feministiskt initiativ har ett barnperspektiv som ser till barnens bästa och lyssnar på professionen.

Lisa Palm

Cherry Batrapo

Malte Lindstam, första namn på Feministiskt initiativs lista till kommunfullmäktige i Norrköping

Publicerad i Norrköpings tidningar

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik