Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Gillette-reklamen

17 januari 2019

Det är bra att även de kommersiella krafterna följer med sin tid och i kölvattnet av #metoo.

Vi välkomnar att fler och fler får upp ögonen för de destruktiva manlighetsnormerna och hur de på ett negativt sätt påverkar individer och samhället.

Det är bra att även de kommersiella krafterna följer med sin tid och i kölvattnet av #metoo-berättelserna uppmanar män att bryta mot snäva normer, ta ansvar och vara aktiva åskådare när de ser våld.

Vi behöver fler män som engagerar sig för jämställdhet, som tar ansvar och agerar mot våldet oavsett om det handlar om fysiskt våld eller sexuella trakasserier.

Vi tror också på att män och killar kan vara med och förändra dessa normer och bidra till ett jämställt samhälle utan våld.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik