Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Frihet kommer med nya förbud mot tobak

7 december 2018

Tänk om skoltiden var tobaksfri och inte bara att skolgårdarna var rökfria? Ja det är något som många experter rekommenderar för att komma åt tobaksbruket på skolan och för att förändra synen på tobak under skoltid. Det drev de stora tobaksförebyggande organisationerna som kampanj under tobaksveckan och det tackar jag dem för.

Tänk om alla födda efter år 2010 inte fick köpa tobak?

Ja, det är inte en helt främmande tanke om vi skulle ta efter idéer som finns i andra länder där åldersgränsen för tobak höjs med ett mål att få ett stopp på tobaksbruket och den ohälsa som den för med sig. Idéen är idag som mest diskuterad i Singapore och kallas för The tobacco-free generation proposal.

Vi vet idag att över 6 miljoner människor årligen dör till följd av tobaksbruk, främst på grund av cigarettrök, och i Sverige är den siffran 12 000 årligen. Här i Sverige har opinionsbildande projektet Tobacco Endgame fått ökat stöd hos politiker och organisationer. Idag ställer sig fler och fler kommuner och landsting bakom målet: Ett rökfritt Sverige, med delmålet att vara under 5 procent dagligrökare till 2025.

Viktiga delar lämnas till framtida utredningar och politiker

Är vi nära att uppnå detta? I maj skulle regeringen egentligen ha röstat för en omfattande ny proposition och förslag till ny tobakslag. En lag som har blivit liggande men som nu kommer att röstas om nästa vecka den 12 december och bli verklighet den 1 januari 2019. Socialutskottet godkände idag delar av proposition vilket är en stor seger.

Stora delar av propositionen kan komma att röstas för men viktiga delar kommer lämnas till framtida utredningar och politiker. Exponeringsförbud av tobak och tobaksreklam och självbetjäningsförbud ser ut att inte röstas igenom och det är särskilt tråkigt när just dessa åtgärder är viktiga för att minska normalisering och bruk och där andra länder så som Norge, Island och Finland visat vägen.

Feministiskt initiativ hoppas verkligen att hela lagförslaget går igenom så vi kan fortsätta att utveckla vår tobakspolitik i en än mer progressiv riktning.

För samtidigt som vi tjafsar om rökfria uteserveringar så efterfrågar nästa generation större krafttag mot den tobaksrelaterade ohälsan och mot konsekvenserna av tobaksproduktionen.

Det är viktigt att det tobaksförebyggande arbetet ökar

Om tobakens plats och konsekvenser ska minska så måste även vår fantasi och utveckling av det tobaksförebyggande arbetet öka. Att ha en tobaksfri skoltid eller att sätta ett stoppdatum för försäljning av tobak bör inte vara en främmande idé. När vi vet att förhandlingar om nya lagar kan ta långt tid så bör vi sätta ribban lite högre så att vi kan känna oss mer nöjda när den nya lagen väl är på plats.

Vi välkomnar de nya förslagen även om vi hade motionerat om mer ifall vi satt i riksdagen.

Feministiskt initiativ kommer fortsätta att vara i fronten för progressiva idéer för att förstärka folkhälsa och välfärd. För 6 miljoner liv globalt och 12 000 i Sverige, det är dödssiffror som vi aldrig kommer acceptera.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik