Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Från att integrera jämställdhet till att integrera brottsbekämpning

1 december 2021

Behållningen från den nya regeringsförklaringen heter Lina Axelsson Kihlblom, ny skolminister och Sveriges första minister som är transperson. Det är stort. Vad som är större är att det är en minister som tar ställning emot vinster i välfärden och som i sitt tal tydligt säger – ”Skattepengarna ska gå till eleverna och inget annat.”

Utöver det ser vi med oro på retoriken i regeringsförklaringen och en del av ministrarnas tal. Magdalena Andersson talar som att Socialdemokraterna inte suttit vid makten i snart åtta år. Tack och lov är Morgan Johansson inte längre ansvarig över migrationspolitiken men i hans överlämning gjorde han tydligt hur stolt han är över det skifte som skett i migrationspolitiken och sa att ”nu när ingen får komma hit längre, kan vi lägga fokus på annat.” Bara sådär med en klackspark sa han det. Det är vidare stort fokus på att märka ut utrikesfödda när det handlar om arbetslöshet men när Andersson talar om vården så nämns de inte, då är de bara arbetare utan färg trots att det på många sätt är utrikesfödda som bär välfärden och vården i vårt land.

När Feministiskt initiativ nästan kom in i riksdagen 2014 var det en kamp mellan de andra partierna om vilka som hade den bästa feministiska politiken och där ingick även antirasismen, mycket tack vara Fi. Efter det valet fick vi den ”första feministiska regeringen” och även fast Fi sedan dess påvisat många anledningar till att regeringen inte är feministisk på riktigt tog de i alla fall orden i sin mun och talade i 2014 års regeringsförklaring om feminism och antirasism i bred bemärkelse och om vikten av att integrera jämställdhetspolitiken.

I den nya regeringsförklaringen är ordet ”sten” vanligare än både jämställdhet och feminism. Då sa man att ”Jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik”, nu är det istället ”Varje stadsråd i den regering som idag tillträder kommer att få i uppgift att inom sitt ansvarsområde och med stöd av berörda myndigheter vända på varje sten för att stoppa gängkriminaliteten och bekämpa segregationen.”

Det finns alltså en hel del kvar att önska när det kommer till feministisk politik i dagens riksdag och regering. Ytterligare ett bevis på varför Feministiskt initiativ behövs.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik