,

Förskola av god kvalitet som är avgiftsfri och tillgänglig för alla

18 juli 2018

Förskolan är en grundbult i välfärden. Det är en viktig verksamhet som ska finnas tillgänglig för alla barn. Den ska vara en plats där alla barn, oavsett bakgrund, möts, får stöd i sin språkliga och sociala utveckling.

Uppsökande verksamhet men inget tvång

Förskolan är särskilt viktig för de barn som behöver stöd i sin språkliga utveckling av olika anledningar. Det gäller såväl nyanlända barn, som barn som är födda i Sverige med behov av särskilt stöd. När barn börjar i skolan vet vi att skillnaderna i ordförrådet varierar stort.

För att alla barn ska ges möjlighet att ta del av förskolans lärande och utvecklande verksamhet anser vi att kommuner ska ha en uppsökande verksamhet för att informera om möjligheten till förskola och dess betydelse för barns utveckling. Att införa tvingade lagar för vissa grupper i samhället är inte rätt väg att gå.

För att alla barn ska få möjligheten att lära och utvecklas på bästa möjliga sätt vill Fi att det ska finnas en förskola av god kvalitet som är avgiftsfri och tillgänglig för alla.

Därför har vi en politik för gratis förskola, högre personaltäthet och mindre barngrupper. Små barngrupper på 12-15 barn gynnar alla barn och särskilt de som har svenska som andraspråk och barn med behov av särskilt stöd.

Förskola skapar möjlighet för utbildning och arbete åt alla föräldrar

Förskolan fyller även ett syfte vad det gäller kvinnors möjlighet till deltagande på arbetsmarknaden. Nyanlända kvinnor kan genom möjligheten att ha sina barn i förskola snabbare delta utbildning i svenska och/eller sysselsättning. Feministisk initiativ driver också en politik för att skapa förutsättningar för utbildning och arbete  åt alla föräldrar som behöver. På så sätt kan alla föräldrar ge sina barn tillgång till förskolans lärande och utvecklande verksamhet.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik