Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Förbud mot kärnvapen är en politisk fråga

19 januari 2019

Ambassadör Lars-Erik Lundin avråder i sin rapport från att ratificera konventionen om kärnvapenförbud. Feministiskt initiativ beklagar slutsatser från utredning.

I juli 2017 antog FN:s generalförsamling en internationell konvention om förbud mot kärnvapen. Fram tills idag har det undertecknats av 69 stater och ratificerats av 19 länder. När den ratificerats av 50 stater kommer att träda i kraft. Detta mer än 70 år sedan den första atombomben detonerade och dödade tusentals civila.

Fredagen den 18 januari presenterade Ambassadör Lars-Erik Lundin sin utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

I sin rapport avråder Lundin från att ratificera konventionen om kärnvapenförbud. Feministiskt initiativ beklagar slutsatser från utredning. Vi tycker att en värld utan kärnvapen måste vara ett mål för hela mänskligheten och det inte går att kompromissa om vi menar på allvar när vi pratar om nedrustning och mänsklig säkerhet.

Ett av de argumenten Lundin redovisar i sin utredning är att konventionen inte kräver att statsparterna är med i icke-spridningsavtalet NPT och därför saknar en ordentlig kontrollmekanism. Vi delar den uppfattning som Röda Korset har i denna fråga i den meningen att ”konventionen om förbud mot kärnvapen kompletterar och förstärker icke-spridningsfördraget”.

Det som finns i bakgrunden är en politisk fråga. Militaristiska sektorer som finns i regeringen och i andra partier med platser i riksdagen vill inte gå mot USA:s krav att inte ratificera för det kan skada samarbetet med NATO. Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till spridning.

Fram tills att avtalet ratificerats kommer Feministiskt initiativ att stödja alla organisationer från det civila samhället, inte minst kvinno- och fredsrörelsen, som driver denna fråga runt om i hela världen. Tillsammans kommer vi att fortsätta trycka på för ett totalt avskaffande av de cirka 15,000 kärnvapen som utgör ett hot mot mänskligheten. Världen behöver inte kärnvapen, världen behöver nedrustning och fred.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik