Terje Holmgren, Tidigare migration, asyl- och flyktingpolitisk talesperson, 2020-2022

Förändringen är väntad, men inte desto mindre tragisk...

13 april 2021

Regeringen har fattat ett beslut om en lagrådsremiss där de föreslår nya regler i Utlänningslagen. Till stor del handlar det om att reglerna i den så kallade tillfälliga lagen ligger kvar, med tillfälliga uppehållstillstånd för personer som får asyl och försörjningskrav vid anhöriginvandring. För permanenta tillstånd, även för andra än skyddsbehövande, kommer det krävas att du har en anställning som löper långt framåt.

Den förslagna förändringen är väntad, men inte desto mindre tragisk för det.

Enskilda personers beroende av partners och arbetsgivare kommer att öka och därmed utnyttjandet av människor. Människors anpassning till sitt nya samhälle kommer att försvåras och fördröjas. Byråkrati utan någon positiv funktion byggs in i systemen. Fler riskerar att hamna utanför samhället när de förlorar sitt tillfälliga tillstånd.

Det som är positivt i förslaget är att det finns en utökad humanitär ventil som i viss mån kan motverka de värsta konsekvenserna av ogenomtänkta och stelbenta regler om när personer inte ska kunna få nya uppehållstillstånd. Det är viktigt att den delen får vara kvar när riksdagen tar ställning, då alternativet är en ännu stridare ström av orimliga utvisningsbeslut.

Men det bästa alternativet, som Feministiskt initiativ hoppas men inte tror på, är dock att riksdagen helt säger nej till de nya förändringarna. Då kan vi återgå till Utlänningslagen som den varit och sedan istället ha en seriös diskussion om vilka reglerna runt migration borde vara.

När människor tvingas att bo på en viss plats och hindras från att flytta på sig är det en del i att de begränsas och kontrolleras och att en farlig situation blir än mycket värre. Samhället i Sverige har tagit emot och inkluderat nya grupper förr trots knot och motstånd och kommer förhoppningsvis att göra det igen i framtiden.

Feministiskt initiativ vill därför:

  • Underlätta migration till Sverige och verka för ett inkluderande samhälle.
  • Undvika att nya personer i Sverige utnyttjas genom att i första hand se till att de har individuella rättigheter och inte görs beroende av personer eller företag.
  • Ta de svårigheter som följer av att flytta till ett nytt ställe och av att vår värld är uppdelad i stater på allvar.
  • Säkerställa att ingen tvingas bort till något sammanhang som är farligt.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik