Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Fler måste få höra och förstå vår fantastiska politik

5 juli 2018

Farida Al-abani debatterar gärna med någon partikollega i Almedalen för att visa på att vi vågar utmana varandra när vi resonerar oss fram till en gemensam ståndpunkt. Hon vill att det antirasistiska arbetet får utrymme, som motvikt till den stora rasistiska närvaron. Farida Al-abani står som Feministiskt initiativs åttonde riksdagskandidat vid valet i september.

– Farida, vad ser du fram emot med Almedalen?

Att för första gången på Almedalen representera F! och få tala för vår fantastiska politik och få fler att höra och förstå den.

Vilka frågor vill du ska få ta mest plats på Almedalen och varför?

Det antirasistiska arbetets vikt. Det behövs på grund av rasisters stora närvaro på
plats och dagens rådande politik som stundtals tillåts dra mer åt höger.

Om du fick ta en debatt med någon på Almedalen, vem och varför?

Jag skulle ta den med någon från F!. Dels för att vi behöver synas och höras mer, dels för att visa på att vi inte tänker tycka likadant internt för sakens skull utan ska våga utmana varandra. Det är genom det demokratiska samtalet som vi når fram till att vara ett parti med stor enighet.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik