Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Fler får chans att stanna!

7 juni 2018

Även om vi ser brister i den lösning som regeringen presenterat så är vi glada att riksdagen röstat för att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd för gymnasiestudier för de som drabbats av långa handläggningstider. Antalet ungdomar som försvinner ut i hemlöshet i Sverige och Europa ökar snabbt vilket redan har fört med sig mycket lidande, som bara kommer att växa om inga snabba förändringar görs. Nu blir det förhoppningsvis en skillnad för en del. 

Det viktigaste för Feministiskt initiativ är att så snabbt som möjligt ge dessa ungdomar uppehållstillstånd i Sverige, stärka och erkänna deras rättigheter och ge möjlighet till skydd och stöd. Det är för deras skull, men också för alla oss som kan få en framtid med dem i Sverige.

Fi går till val på en stärkt asylrätt där vi vill ändra det som försvagats under nuvarande mandatperiod och mer därtill. Ökat antal kvotflyktingar, ta bort hinder för familjeåterförening, uppehållstillstånd för asylsökande i utsatta situationer inklusive amnesti för de som väntat länge och permanent uppehållstillstånd som norm. Följ oss till riksdagen för politiker med en bättre migrationspolitik.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik