Annelie Nordström, Riksdagskandidat för Fi 2018

Feministiskt initiativ visar vägen till sex timmars arbetsdag

23 juli 2018

När vi kommer in i riksdagen så kommer vi ordentligt börja driva att normalarbetstiden i Sverige ska sänkas till sex timmar om dagen. Nästan alla som jag pratar med säger "Jamen, det är väl inte möjligt, det är väl alldeles för dyrt?" -Nej, det är det inte alls! Vi har sänkt arbetstiden tidigare i Sverige och vi kan göra det igen.

Vi kan dela på arbetet

När jag var nio år och gick i skolan gick vi på lördagarna också och mina föräldrar jobbade på lördag förmiddag. Då hade vi nämligen en arbetstid normalt för varje vecka som var 44 timmar. Och tidigare hade det varit 48 timmar. Under flera år sänkte man successivt normalarbetstiden ner till 40 timmar, det är inte alls omöjligt att göra det. Arbetskraftsreserven var kvinnorna.

Nu har vi en annan arbetskraftsreserv i Sverige och vi kan sänka arbetstiden igen. De som vill ut på arbetsmarknaden kan nu få arbete genom att det vi skapar arbetstid åt dem när vi sänker normalarbetstiden ner till 30 timmar.

Idag kostar ohälsan, inte minst kvinnors ohälsa, enorma summor i den svenska statsbudgeten. De pengarna kan vi använda till att yrkesutbilda så att vi successivt kan sänka normalarbetstiden till sex timmar om dagen.

Först utbildning

Vi måste börja med att yrkesutbilda många till de bristyrken som det idag fattas folk i. Det handlar bland annat om busschaufförer, elektriker och inte minst undersköterskor. Vi behöver en kortare arbetstid för att människor ska orka jobba utan att bli sjuka. Idag kostar ohälsan, inte minst kvinnors ohälsa, enorma summor i den svenska statsbudgeten. De pengarna kan vi använda till att yrkesutbilda så att vi successivt kan sänka normalarbetstiden till sex timmar om dagen. Det är en god idé!

Annelie Nordström berättar hur vi kan födela arbetstiden

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik