Farida al-Abani och Gita Nabavi,

Feministiskt initiativ stödjer inlandsupproret.

18 maj 2019

Idag manifesterar Inlandsupproret i Hagfors, Åsele, Vilhelmina, Lycksele och Sorsele! Feministiskt initiativ uttalar sitt stöd till denna kamp för gles- och landsbygden! Arbetsförmedlingens aviserade nedläggningar var den berömda droppen som fick bägaren att rinna över, och Inlandsupproret behöver tas på stort allvar. Inte minst av de riksdagspolitiker som har fått väljarnas förtroende.

Feministiskt initiativ delar frustrationen över att service och välfärd är satt på ständigt sparbeting. Över att järnvägarna inte  underhålls och att vägar inte plogas på vintern. Över att glest befolkade kommuner,  som vida bidrar till vårt lands ekonomi genom naturresurser och livsmedelsproduktion, tvingas höja skatterna för att klara välfärd och service.

Vi känner väl igen mönstren om hur ”alla är överens” om frågornas vikt och vad som ska göras, men att ingenting händer ändå. Därför är upprorets krav om att genomföra den senaste Landsbygdskommitténs 75 förslag ett minimum.

Det borde inte vara så svårt när alla är överens. Inte heller kostnaderna kan avskräcka då det är 750 miljoner som kommittén menar behövs. Feministiskt initiativ satsar det dubbla i vår skuggbudget.

Vi menar att mänskliga rättigheter inte ska bero på var du bor. Målet för vår politik är ett rättvist, jämställt och jämlikt samhälle där alla har möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

F! ser gles- och landsbygder som fundamentet för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt. Vi betonar gles- och  landsbygders helt avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling, både lokalt och globalt.

Förutom en mer rimlig ram för Landsbygdskommitténs 75 förslag finns i vår budget bland annat reformer som:

•     Järnvägssatsning med fokus på underhåll istället för höghastighetståg.

•     Reformerat reseavdrag.

•     Geografiskt differentierad arbetsgivaravgift.

•     Insatser för stärkt service i hela landet.

•     Utbyggnad av bredband.

•     Statlig medfinansiering för miljöinvesteringar och klimatkliv i glesbygder.

Farida al-Abani och Gita Nabavi
partiledare, Feministiskt initiativ

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik