Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Feministiskt initiativ fördömer våldet från Ecuadors regering mot folkrörelserna

14 oktober 2019

Internationella valutafonden lånade tidigare i år ut 4,2 miljarder dollar till Ecuador. Som ett villkor för att få lånet krävde valutafonden att Ecuadors regering inför ekonomiska åtstramningsåtgärder. I slutändan är detta åtstramningar som främst drabbar redan utsatta grupper i landet. Regeringen har bland annat minskat rätten till semester från 30 till 15 dagar, minskat lönerna med 20 % och infört en regel om att offentligt anställda måste bidra med en dagslön per månad till staten. Dessutom har elimineringen av bränslesubventionen pågått i Ecuador i 40 år vilket innebär en höjning av priset på bränsle. Ökningen av transportpriset skapar en dominoeffekt och har lett till att alla basprodukter som ecuadorianerna konsumerar blivit mycket dyrare.

Flera fackliga organisationer har kallat till nationell strejk och kräver att regeringen backar från de ekonomiska åtstramningarna, samt att transnationella företag ska stoppa arbetet med att leta efter mineraler och olja i områden där urfolk bor.

Det är urfolksrörelsen i Ecuador som leder den folkliga mobiliseringen och kämpar tillsammans med andra exkluderade grupper i samhället (småbrukare, afroecuadorianer, arbetare, studenter) för sina rättigheter och mot de ekonomiska åtgärderna som drabbar befolkningen. Lenín Morenos regering har förklarat undantagstillstånd som svar på den folkliga mobiliseringen och har använt övervåld för att bemöta demonstrationer i landet. Resultatet av regeringens agerande har lett till att flera personer dödats av polisen i konfrontationer. Amnesty International har bekräftat flera fall av tortyr, mer än 800 personer har berövats sin frihet och hundratals har skadats av polisens övervåld. Det som händer i Ecuador visar hur Internationella valutafondens olika strukturanpassningsprogram har förstärkt och cementerat olika maktordningar i flera länder.

Feministiskt initiativ fördömer det våldsamma agerandet som den ecuadorianska regeringen beslutat att bemöta de rättvisa kraven från folket med. Vi delar Amnesty Internationals uttalande som kräver ett stopp på regeringens våldsamma åtgärder mot manifestationer, en garanti på att alla människors mänskliga rättigheter tillfredsställs, samt en garanti av pressfriheten så att journalister kan utöva sitt jobb på ett säkert sätt i situationen.

Feministiskt initiativ uttrycker också vårt starka och solidariska stöd till alla organisationer som idag mobiliserar sig för sina rättigheter. Vi tänker extra mycket på Confederación de Nacionalidades Indígena de Ecuador (CONAIE) – en organisation som samlar urfolken i Ecuador och som är ute på gatorna och bemöter de nyliberala ekonomiska åtgärderna som Internationella valutafonden vill påtvinga Ecuador.

Vi välkomnar också de senaste nyheterna om att regeringen i Ecuador och folkliga organisationer har nått en överenskommelse där regeringen åtar sig att dra tillbaka påbud 883 som innebär att de ekonomiska åtstramningsåtgärderna inte genomförs. Feministiskt initiativ är positiva att avtalet uppnåtts och ser det som ett resultat av mobiliseringen av organisationer i det civila samhället. Nu hoppas vi att Ecuadors regering följer sin del, annars måste Sveriges regering agera.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik