Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Feministiskt initiativ fördömer Israels våld mot palestinier

9 augusti 2022

Mer än 40 palestinier har dödats, bland dem minst 15 barn, efter flera israeliska flyganfall mot Gazaremsan. Flera raketer har avfyrats mot Israel som svar på attackerna.

Den kritiska situationen i Gaza är inte ny. Över två miljoner palestinier är i praktiken instängda i Gaza och mer än 80 procent av dem är beroende av humanitär hjälp. Samtidigt fortsätter de israeliska bosättningarna på västbanken utvidgas och palestinier tvingas flytta från östra Jerusalem.

Spänningarna mellan israeler och palestinier späds på genom Israels repressiva politik och kontroll. Säkerhetsfrågan anses vara överordnad allt annat och rättfärdigar därmed militär upprustning och en hård och kompromisslös politik mot palestinierna. Den militära konfrontationen mellan israeliska styrkor och palestinska väpnade grupper i Gaza drabbar den civila befolkningen – det skapar rädsla och hotar att öka lidande och förstörelse av infrastruktur och hem.

Feministiskt initiativ fördömer i de starkaste ordalag Israels oproportionella våld och uppmanar parterna att respektera civilbefolkningen. Det är ett positivt tecken att en vapenvila har förhandlats fram men det löser inte det bakomliggande problemet. Våld kommer inte att lösa konflikten och så länge den israeliska regeringen inte accepterar internationella överenskommelser och folkrätt och fortsätter ockupationen av palestinskt territorium är det en lång väg till verklig avspänning och fred i Mellanöstern.

Feministiskt initiativ uppmanar Sveriges regering att inte bara fördöma dessa våldsamma handlingar utan också agera konkret genom att stoppa alla militära avtal mellan Sverige och Israel. Det är viktigt att Sverige följer upp erkännandet av staten Palestina och verkar för att EU tar sitt ansvar och stoppar allt militärt samarbete med Israel och handelsavtal om varor med ursprung i de ockuperade områdena.

Jaime Gomez, Utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik