Farida al-Abani och Gita Nabavi,

Feministiskt initiativ fördömer den Iranska regimens våld mot den egna befolkningen

21 november 2019

Feministiskt initiativ fördömer den Iranska regimens våld mot den egna befolkningen till följd av de pågående demonstrationerna, det är fullständigt oacceptabelt.

Protesterna är ett uttryck för ett folkligt missnöje då människor känner sig alltmer trängda av de ekonomiska effekterna av omfattande sanktioner mot Iran och regeringens hantering av dessa. Vi ser med förskräckelse på hur fredliga demonstranter dödas och fängslas i ett försök att tysta regimkritiska röster och rörelser. Vi ser med stor oro på begränsningar av tillgången till internet och möjligheterna för människor att dela med sig av och informera sig om situationen i Iran, vilket sannolikt kommer leda till att landet isoleras än mer.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik