,

Feministisk energipolitik

5 september 2022

Fis miljö- och klimatpolitiska talesperson Tomas Agnemo lyssnade på riksdagspartierna på Dagens ETCs klimatdebatt i lördags. De fick frågan om hur de tänker sig att det ska gå till att minska utsläppen med 20% per år med start i år – vilket är vad forskningen säger. De fick ge tre svar per person. ETT svar handlade om att spara – från MP:s Lorentz Tovatt. Resten handlade om ”mer av allt” som KD sa.

Fi går till val på energihushållning. Det är en solidaritetshandling med Ukrainas folk och med Europa. Det är en solidaritetshandling med naturen, klimatet och miljön.

I Feministiskt initiativs partiprogram finns enormt mycket skrivet om el och energi. Här några konkreta förslag:

-Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 procent förnybart senast år 2030.

– Fi ska verka för att Sverige antar ambitiösa mål för en minskning av energianvändningen.

-Fi ska verka för att alla direkta och indirekta subventioner till fossil energi avvecklas.

-Fi ska verka för en avveckling av den svenska kärnkraften.

-Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på områden med åldrande byggnader och stora behov, som miljonprogramsområdena.

Rösta rosa för en grön framtid!

Fler förslag hittar du i partiprogrammet: https://feministisktinitiativ.se/var-politik/

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik