Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

En feministisk utrikespolitik måste vara konsekvent

14 februari 2019

Igår presenterade utrikesminister Margot Wallström (S) Utrikesdeklarationen i Riksdagen.

Ministern annonserade en ”offensiv för demokratin” och tillägger att ”Vi vill göra detta gemensamt med riksdagen, och ska verka för att fler länder ansluter.” Feministiskt initiativ är positiv och välkomnar att utrikesministern prioriterar arbete med demokrati, en fråga där Feministiskt initiativ har länge arbetat fram olika politiska förslag för att förstärka demokratiska processer.

Vi ser ändå att riksdagen inte är den enda plats för att arbeta en så viktig fråga. Det är med det civila samhället och deras organisationer som vi långsiktigt kan förstärka demokratin i världen. Det är det som garanterar en stark grund för att bygga upp starka och stabila demokratier.

Vi välkomnar att som en del av demokratioffensiv kommer arbetet för att ”kvinnor ska åtnjuta samma rättigheter, resurser och representation som män” fortsätta. Vi antar att en del av dessa rättigheter som utrikesminister pratar om är inkludering av kvinnor i fredsprocesser. En viktig förutsättning för att förebygga konflikter och driva fram långsiktiga fredsprocesser är att vapenarsenalerna reduceras. Historien visar hur kvinnor och barn är speciellt drabbade i militära konflikter. En feministisk utrikespolitik förebygger väpnade konflikter mellan och inom länder. Därför bör den vara präglad av en djup övertygelse om att nedrustning är nödvändigt för att en hållbar fred ska ha en chans. Vi menar att Sverige bör vara en förebild inför det internationella samfundet och det kräver ett stopp för all vapenexport.

Vi delar utrikesminister oro om en ökad spänning för världen när stormakterna USA och Ryssland lämnar nedrustningsavtalet INF. Frågan om globalt kärnvapenförbud måste intensifieras och ska Sverige kunna vara trovärdig i det sammanhangen kan varken värdlandsavtal med Nato eller medlemskap i Nato komma ifråga för att argumentera mot FN:s nya konvention om kärnvapenförbud. Sverige måste signera avtalet och Feministiskt initiativ kommer att fortsätta arbeta tillsammans med freds- och kvinno- och andra organisationer i den riktningen.

Utrikesministern lyfter upp att Sverige deltar i den nya kontaktgruppen som verkar för en fredlig och demokratisk lösning i Venezuela och samtidigt uttryckte Sveriges stöd för oppositionens ledare Juan Guaidó. Med det beslutet har utrikesministern inte bara trampat på självbestämmanderätten, en ledstjärna inom internationell rätt, utan också minskat avsevärt Sveriges förmåga att uppmuntra en dialog för en politisk lösning i Venezuela vilket är en nödvändig förutsättning för att minska risken för en väpnad konflikt i den delen av världen.

En feministisk utrikespolitik kan inte kompromissa med fred, nedrustning, folkrätten eller med mänskliga rättigheter. Vi väntar på fler konkreta och konsekventa feministiska förslag.

 

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson och EU-kandidat,
Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik