Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

En feministisk utrikespolitik förebygger väpnade konflikter, säger nej till Nato och stoppar svensk vapenexport

8 mars 2022

Mycket har hänt i utrikespolitiken sedan utrikesminister Ann Linde presenterade årets utrikesdeklaration i riksdagen. Med tanke på hur säkerhetspolitiken utvecklats sig, med Rysslands invasion av Ukraina, är Feministiskt initiativ positiva till att utrikesministern i sitt tal betonade staters suveränitet som huvudpelare för folkrättens regler.

I sitt tal säger Linde att ”en feministisk utrikespolitik behövs mer än någonsin”. Det håller Feministiskt initiativ med om men vi anser att Linde och regeringen har en otillräcklig analys. Exempelvis nämns inte Nato och faktumet att Natos åtta största givare gemensamt lägger 1,092 miljarder dollar per år till organisationens budget. En astronomisk summa som skulle kunna användas för att bygga mänsklig säkerhet och främja fred på allvar – som en riktigt feministisk utrikespolitik borde.

I sitt tal påpekar Linde att vägen framåt för att minska spänningarna vid Ukrainas gräns är fortsatt dialog och diplomati. Men därefter tillägger ministern att ”vi måste samtidigt förbereda oss på att Ryssland kan välja en annan väg.”

Utrikesdeklarationen är tydlig med att regeringen inte avser att ansöka om Natomedlemskap och det är positivt. Däremot säger Linde att Sverige ska fortsätta att fördjupa partnerskapet med Nato, en hållning som också lyfts alltmer den senaste tiden i och med kriget i Ukraina. Nato är en gemenskap som bygger på militära medel inklusive kärnvapen. Att närma oss Nato kommer inte minska hotbilden mot Sverige – tvärtom kommer den att öka – liksom risken att vi dras in i krig. För Feministiskt initiativ är vår hållning kvar, vi säger nej till medlemskap i Nato.

Vi anser att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bör bygga på nedrustning och stopp av svensk vapenexport. Vi går till val med mänsklig säkerhet som prioriterad valfråga och menar att Sverige måste sätta människors trygghet i fokus i stället för den patriarkala tanken om territoriell säkerhet som ska garanteras med militärt våld.

Utrikesministern berättade också hur regeringen bidrar i säkerhetspolitiken genom det så kallade Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Med det försökte ministern dölja det faktum att regeringen inte visat någon vilja att underteckna avtalet som förbjuder kärnvapen eftersom dom inte vill gå emot USA:s intressen och på sikt bromsa Sveriges partnerskap med Nato. Ann Lindes påstående om att ”målet är en värld fri från kärnvapen” är ihåligt och långt bort ifrån en feministisk utrikespolitik.

Västsahara lyser också för sin frånvaro i deklarationen och Linde nämner inte kriget mellan befrielsefronten Polisario och Marocko som blossade upp igen för några månader sedan. En konflikt där Frankrike har ett stort ansvar genom sitt stöd till Marocko och genom stor import av produkter från Västsahara. Om Sveriges regering menar allvar med sin feministiska utrikespolitik borde beslutet från riksdagen fullföljas och Västsahara erkännas som en fri och självständig stat. Som det är nu normaliserar Sverige ockupationen.

Utrikesministern säger också att ”Regeringen drev tidigt frågan om en mer jämlik fördelning av vaccin mot Covid-19”. Ett uttalande som snabbt faller sönder när en påminner om att regeringen inte gav sitt stöd till Indiens, Kenyas, Eswatinis och Sydafrikas förslag som presenterades för över ett år sedan på WTO – att höginkomstländerna bör avstå från patent och immateriella rättigheter för att möjliggöra import eller tillverka detta vaccin billigare.

Ann Linde uttrycker också att Jemen är en av världens största humanitära katastrofer. Det håller vi med om. Läget i landet är katastrofalt och om freden ska ges en chans måste vapenflödet stoppas. Sverige måste ta sitt ansvar och stoppa all vapenexport till länderna som är involverade i detta krig, det inkluderar oss själva. För hur kan vi agera fredsmäklare samtidigt som vi säljer vapen till Saudiarabien och andra krigförande länder? Ett sådant dubbelspel undergräver Sveriges internationella anseende.

Feministiskt initiativ beklagar att 2022 års utrikesdeklaration inte bygger på en feministisk utrikespolitik som har sin utgångspunkt i en djupgående förståelse av patriarkala maktstrukturer. Nu behövs tydliga handlingar för att främja global rättvisa och att Sverige tar vårt ansvar. Det fortsätter vi att kämpa för. Låt oss fortsätta utveckla en antirasistisk, dekolonial feminism med global solidaritet. Världen behöver det.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik