,

En ekonomisk politik som minskar klyftor

22 maj 2018

Det finns en klassklyfta i Sverige som skär rakt igenom alla samhällsskikt. Den gäller bland rika, i den stora medelklassen, i arbetarklassen, och den gäller inte minst bland de som inte arbetar. Det gäller unga, det gäller medelålders, det gäller inte minst pensionärer. Det gäller utrikes födda och inrikes, på glesbygd och storstad. Överallt. Män har mer pengar än kvinnor.

 

Eftersom makt och inflytande i en sönder-kommersialiserad värld är direkt knutet till ekonomisk makt så är detta ett stort problem. Så många av de osunda maktskillnaderna mellan män och kvinnor, det vi kallar ojämställdhet, har sitt ursprung i denna skillnad i ekonomisk egenmakt.

Min, och för den delen F!:s, linje är väldigt enkel. Bara för att vi lever i en patriarkal kapitalistisk struktur där kvinnor konsekvent missgynnas, så behöver inte staten förstärka det. Tvärtom så skall vi genom demokratin och det offentliga arbeta för att bryta dessa maktmönster – och omfördela ekonomiskt från män som grupp till kvinnor i grupp.

Något sådant sker inte idag i Sverige. Vi har en del fina ord om att utjämna löneskillnader (på 80 års sikt som det ser ut nu), en del fina ord om att öka mäns föräldraledighet (ökar med 1 procentenhet per år), men längre än så vågar vi inte gå. Klyftan mellan män och kvinnors inkomster i Sverige i reella pengar minskar inte, den ligger stilla i procent räknat, och den ökar i faktiska kronor och ören.

Vad betyder det? Jo, att i reela termer så ökar mäns makt över kvinnor. Som grupper räknat, på strukturnivå. Det är inte du som man eller kvinna som räknas, det är vår struktur.

Vi kan ändra på det här. Mycket handlar om att lägga om skattepolitik, och börja beskatta ägande mer. Men också om att se till att få en gemensam lägstanivå i socialförsäkringar och höja lägsta pensionerna.

Att överhuvudtaget ta på allvar det av riksdagen bestämda målet att Sverige ska överbrygga klyftan mellan mäns och kvinnors inkomst, börja mäta det på alla plan och sätta fokus på totalinkomst istället för bara lön. För att det skall ske så behövs det ett parti i riksdagen som alltid kommer påminna om detta.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik