Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

En bostad är framförallt en trygg plats vilket är så mycket mer än bara tak över huvudet

27 juni 2018

På politikerpanelen lördagen den 16 juni 2018 pratade jag bostadspolitik tillsammans med representanter från riksdagspartierna. Jag lyfte Feministisk initiativs politik på området som innebär att vi vill göra bostadssituationen långsiktigt trygg för missgynnade grupper.

Vi vill bevara allmännyttan för att det gemensamma är viktigt

Bostäder ska inte bli en marknadsfråga. Riskkapitalister ska inte äga eller göra vinst på våra bostäder. Allmännyttan behöver bevaras så att vi ska kunna göra samhället mer jämlikt och jämställt för rätten till en bostad är en mänsklig rättighet. Vi har mycket att ta tag i efter alla utförsäljningar och vad de har orsakat.

Vi vill minska trångboddheten som idag är ett stort problem

Drygt 20 procent av personer födda utanför Europa är trångbodda, jämfört med 2 procent av inrikes födda – enligt SCB. Det vill Fi ändra på. Fi vill minska trångboddheten överlag och samma möjligheter till att få utrymme att bo på ska gälla för alla.

Vi vill bygga fler hyresrätter till rimliga kostnader

Det är avgörande för jämställdheten att det finns tillräckligt med hyresrätter som alla har råd att bo i. Framförallt kvinnor i utsatta situationer drabbas när det inte finns någonstans där de kan bo. Läs mer om det i rapporten Kvinnors makt och inflytande, framtagen av Stockholms stad.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik