Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Donald Trump bryter återigen mot internationell rätt

26 mars 2019

Israel erövrade Golanhöjderna under sexdagarskriget år 1967, som sedan annekterades år 1981. FN har inte erkänt annekteringen och Säkerhetsrådet genom Resolution 497 ogiltigförklarade annekteringen för att den strider mot internationell rätt.

Nu har USA:s president, Donald Trump, annonserat att hans regering erkänner Israels rätt till ockuperade Golandhöjderna som ligger i sydvästra Syrien. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var närvarande när Trump signerade dekretet.

Feministiskt initiativ fördömer Donald Trumps regerings agerande för att det är otrolig farligt, oansvarigt, går mot internationell rätt och kan öppna dörren för att andra länder normaliserar handlingar som de facto kan bryta mot folkrätten. Dessutom har det ett negativt inflytande på den regionala stabiliteten i denna del av planeten.

Feministiskt initiativ hälsar också EU:s inställning om att  Golanhöjderna inte är en del av Israels territorium. Respekten för internationell rätt är en viktig förutsättning för att återställa fred och behålla kommunikationskanaler öppna i tider av spänningar mellan länderna.

Jaime Gomez,
Utrikespolitisk talesperson och EU kandidat för Feministiskt initiativ

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik