Nora Axelsson Håkansson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Det går inte att blunda för nazisterna i Sverige längre

17 juli 2018

Våra barn växer upp med nazister marscherandes på våra gator, och med en polismyndighet som ger både tillstånd och skydd till nazister så att de ska kunna sprida sin våldsideologi i det som ska vara våra gemensamma rum, skriver företrädare för Unga Feminister och Feministiskt initiativ.

Under årets upplaga av Almedalsveckan satte nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen hela Visby i skräck. Vi var många som på grund av säkerhetsrisken under veckan tvingades släppa våra regnbågsflaggor och våra partners händer när vi gick genom staden. Våra funktionsnedsatta vänner attackerades, mötesdeltagare slogs ner och antinazistiska aktivister fördes till akuten efter nazisternas våld. Politiker tvingades fokusera på säkerhetsarbete och krishantering istället för politiska samtal och seminarier. När solen gick upp över Visbys ringmur på morgonen kollade vi igenom våra nyhetsflöden för att se vad nazisterna gjort under föregående natt. Vad som mötte oss gjorde oss inte på något sätt förvånade. Stadens butiker hade vandaliserats, kvinnor slagits till marken och nazister härjat fritt. Heilandes, skrikandes och spottandes efter barn som rasifieras som annat än vita fick Nordiska Motståndsrörelsen för andra året i rad tillträde till den politikervecka som Olof Palme en gång startat.

Det går inte längre att blunda. Vi har blivit hotade innan, under och efter Almedalsveckan, dokumenterade av motståndsmän i både fotografier och film samt uthängda i Nordiska Motståndsrörelsens kanaler. Under ett antirasistiskt mingel som syftade till att trygga allas rätt att ta plats under årets Almedalsvecka försökte nazister ta sig in för att störa våra talare, avbryta minglet samt ta sönder vårt material. Flera utav oss har blivit uppmanade att ta våra liv samt blivit hotade med avrättningar och mord. Nazister har dödshotat våra familjemedlemmar och våra politikers små barn, kontaktat våra skolor och arbetsplatser, och när Unga Feminister fick larm om att Nordiska Motståndsrörelsen stod utanför Almedalsboendet och tittade in genom ett fönster på bottenplan var hotbilden så stor att en medlem blev upphämtad av polis och tvingades byta adress.

När nazisterna ges tillträde till det offentliga rummet kan vi andra inte längre vistas där utan att utsätta oss själva för livsfara. Vi får anonyma hotsamtal, dussintals kontaktförsök och tvingas ständigt polisanmäla de tusentals brott som vi utsätts för när vi utför våra jobb och förtroendeuppdrag. Nazisterna är ett hot mot demokratin eftersom att de inte bara tycker annorlunda än sina meningsmotståndare utan även arbetar aktivt för att tysta dem genom våld och hot om våld. Deras närvaro i Almedalen gör att många varken kan, vill eller vågar delta eftersom att faran och det överhängande hotet är så stort.

Feministiskt initiativ och Unga Feminister har som enda parti under många år drivit frågan om att förbjuda rasistisk och nazistisk organisering, och enligt Aftonbladet/Inizios senaste mätning i frågan ser vi att sex av tio svenskar håller med oss om att se över lagstiftningen. Nu har även andra partier börjat öppna upp för denna typ av organiseringsförbud, vilket är någonting som vi i Feministiskt initiativ och Unga Feminister ser positivt på. Samtidigt så ser vi oroade på att fyra av tio svenskar fortfarande tycker att nazister ska ha fri organiseringsrätt. Detta tycker vi är en oroande stark motvilja mot att skydda vårt samhälle från den våldsideologi som nazismen har varit och fortfarande är.

I Sverige lever vi med öppet rasistiska makthavare som pratar om människor på flykt i termer av ogräs. Våra barn växer upp med nazister marscherandes på våra gator, och med en polismyndighet som ger både tillstånd och skydd till nazister så att de ska kunna sprida sin våldsideologi i det som ska vara våra gemensamma rum. Vi vet hur historien ser ut, vi vet vad detta leder till och det är dags att stoppa det innan det är för sent. Demokratin måste värnas och de offentliga rummen måste tryggas så att alla kan ta del av dem. Det är dags att förbjuda rasistisk och nazistisk organisering, nu.

Nora Axelsson Håkanson

Emily Dernfors, valtalesperson Unga Feminister

Irma Flores Bertilsson, talesperson i rättsliga frågor Unga Feminister

Toktam Jahangiry, riksdagskandidat

 

Publicerad på helahälsingland.se, 2018-07-14. https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/det-gar-inte-att-blunda-for-nazisterna-i-sverige-langre

Publicerad i Katrineholms-kuriren, 2018-07-17. https://www.kkuriren.se/debatt/dags-att-forbjuda-rasistisk-och-nazistisk-organisering/

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik