Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Tack @forortenmotvald, ert arbete är ovärderligt!

6 juli 2018

Vi befinner oss i en #nationellkris. Barn dödas på öppen gata. Det är resultatet av decennier av social nedrustning. Samtidigt har vi aldrig haft det bättre än idag ekonomiskt.

Jag och Feministiskt initiativ anser att vi behöver omfördela pengarna för att fler också ska få det bättre. Vi tror på mjukare tag för att säkra allas möjlighet till ekonomisk självständighet. Endast så kan alla ha samma förutsättningar att leva fullvärdig. Det är så vi skapar framtidstro.

Tack @forortenmotvald, ert arbete är ovärderligt!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik