Lotten Sunna, Riksdagskandidat för Fi 2018

Dags att pensionera pensionssystemet!

23 juli 2018

Pensionsmyndigheten uppmanar idag människor att skaffa jobb med en bra tjänstepension, som om alla kunde det! Dessutom ska vi också spara privat för att vara trygga. Den del vi får från staten i allmän pension är alldeles för liten och krymper till kommande generationer. Därför vill Feministiskt initiativ bygga ett nytt, hållbart pensionsystem som skapar trygghet åt alla.

Pensionssystemet är upp och ned

Vi ser att vår gemensamma kaka, den allmänna pensionen, krymper och därför behöver vi skapa ett nytt system. Feministiskt initiativ vill skapa ett system där det finns en allmän pension som garanterar en grundtrygghet för alla.

Bilden av hur vår pension byggs upp stämmer nämligen inte. Tanken var att det skulle vara en pyramid där den allmänna pensionen utgör en bred bas, som byggs på med tjänstepension och eget sparande. Men den allmänna pensionen är alldeles för liten och alla har inte förutsättningar att komplettera den genom en bra tjänstepension från arbetsgivaren och ett eget sparande.

Istället för en pyramid med bred bas är systemet i verkligheten snarare tvärtom – basen (den allmänna pensionen) är den minsta delen. Dagens pensionssystem är ostabilt.

Det är för mycket som är fel, det går inte att lappa ihop. Vi behöver skrota hela systemet och skapa ett nytt där det finns en allmän pension som garanterar en grundtrygghet för alla på ålderns höst.

Vi har konkreta förslag till ett bättre pensionssystem

Feministiskt initiativ har tagit fram en rapport med konkreta förslag på hur vi vill förändra systemet. Du kan läsa mer om det i vår nyhet Så vill Fi reformera pensionssystemet.

Lotten Sunna förklarar det upp- och nedvända systemet

 

 

 

 

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik