Farida al-Abani, Tidigare partiledare för Fi, 2019-2022.

Corona drabbar alla - även människor som är gömda och på flykt

23 mars 2020

Bara veckan innan coronaviruset bröt ut rejält i Sverige var det politiska fokuset något helt annat. Då bråkade Moderaterna och Sverigedemokraterna om vem som kunde bygga de högsta barriärerna runt Europa och den största krisen som målades upp var att människor flyr till EU för trygghet och säkerhet. Men den riktiga krisen har aldrig varit den som luckrar upp gränser och uppdelningar.

Den så kallade “flyktingkrisen” 2015 kommer efter coronaviruset förhoppningsvis att ses i ett annat ljus. Mänsklig säkerhet, med tillgång till skydd och god hälsa, är det centrala vi människor söker. Det behovet har också tydliggjorts genom rekommendationer från olika regeringar, genom antalet människor i karantän och genom de tomma hyllorna i mataffärerna. Den riktiga krisen har alltid varit den som hotar människor och miljö, inte den som luckrar upp gränser och uppdelningar.

Just nu handlar det mest om vad som händer nationellt, men vi behöver också se till det internationella läget och vad som händer med svenska medel. Vi ser hur människor lever under katastrofala förhållanden i flyktingläger och vi ser hur människor insjuknar och dör i sjukdomar som annars är enkla att behandla och bota.

Det gäller papperslösa som inte har en självklar tillgång till vård och som mister sin enda inkomst när restaurangen de jobbar på stänger. Och det gäller människor som bor i tält där fukt och kyla alltid är ett faktum och hygien en ouppnåelig lyx.

Tryggheten i att vara hemma i karantän, i ett hem fyllt av hamstrade varor och Netflix, är något som inte existerar för väldigt, väldigt många människor. Dessa personer riskerar att få det ännu värre när coronaviruset sprider sig.

Feministiskt initiativ vill se följande åtgärder:

  • Att allmän amnesti för papperslösa införs i Sverige för att säkra människors hälsa, tillgång till vård och trygghet.
  • Att alla som behöver en bostad under coronaepidemin får en plats på tomma vandrarhem eller hotell.
  • Att alla deportationer stoppas och att människor inte hålls inlåsta i en oviss väntan bara för att de ska vara enkla att deportera senare.
  • Att alla flyktingläger i EU, där efterlevnad av smittskyddsrekommendationer inte kan garanteras, evakueras omedelbart.
  • Att EU upphör med stöd till tredjeländer där syftet är att hindra människor på flykt att ta sig till EU på ett säkert sätt och istället rikta det stödet mot att minska smittspridning och hjälpa människor i behov av vård och skydd.
  • Att vi ser till att problemen på arbetsmarknaden, som följd av coronakrisen, inte leder till att människor inte kan förlänga sina uppehållstillstånd.

Farida al-Abani,
partiledare

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik