Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Colombia - organiseringsarbetet bör fortsätta

18 juni 2018

Med 52% valdeltagande slutade en valprocess i Colombia där kandidaten Ivan Duque som representerar ett politiskt projekt med en mycket konservativ syn av världen vann. Med 41,8% av rösterna är ”Colombia Humana”, koalitionen av olika grupper som representerade de mest exkluderade grupper i samhället, ett mycket viktigt block med legitimitet för att utföra ett viktigt oppositionsarbete.

Aldrig förr hade demokratiska sektorer en reell möjlighet att komma till makten i Colombia. För första gången och efter 200 år kommer med livet i behåll en presidentkandidat som representerar demokratiska sektorer och med en reell möjlighet att vinna makten. Det var inte en slump att den politiskt projekt som ”Colombia Humana” representerar, vann i de regioner där den militära konflikten var mest intensiv. Det visar att det finns ett stort behov för att omvandla fredsavtalet i konkreta handlingar som garanterar mänsklig säkerhet i det dagliga livet.

Nu bör världssamfundet bevaka att den nya presidenten uppfyller fredsavtalet som staten förhandlade fram med FARC, idag omvandlade till ett politiskt parti, och trycka på för att de som arbetar för mänskliga rättigheter, för miljö, för demokrati och för kvinnors rättigheter inte mördas. De som tänker annorlunda än etablissemanget har rätt att uttrycka sig utan att sätta livet som insats.

Feministiskt initiativ hoppas att det civila samhället i Colombia fortsätter sitt
organiseringsarbete för att ändra den aktuella maktbalansen som är ogynnsam för de mest behövande i landet. Att kämpa för fred, för hållbarhet, för jämställdhet, för jämlikhet och för inkludering av stora grupper i samhället är en feministisk kamp.

Att kämpa med kärleken som drivkraft förenar oss.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik