Stefan Mikaelsson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Bruten rätt är återställd för Girjas sameby

23 januari 2020

Girjas rätt var starkare än den svenska statens!

Högsta Domstolen dömde i dagens dom till Girjas samebys förmån angående frågan om rätten att upplåta jakt och fiske.

– Idag kan vi glömma både 1992 års lag såväl som det handskrivna tillägg som lagstiftaren i efterhand bifogade den lag om upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen som 1992 antogs av riksdagen. Bruten rätt är därigenom återställd. Den moderna svenska parlamentarismen har misslyckats att göra det arktiska urfolket samerna till en del av lösningen och därigenom tvingar fram enskilda samer och samebyar att bruka rättegångssystemet för att hävda den samiska rätten.

– Där svenska politiker i regering och riksdag väljer att vika ner sig, där står juristerna i Högsta Domstolen upp för den svagares rätt, vilket är mycket glädjande. Det är dock mindre smickrande för en nationalstat som Sverige, som annars påstår sig hävda mänskliga rättigheter som världssamfundet etablerat, att osynliggöra dessa i det svenska samhället på svensk sida av Sápmi.

På måndag kommer Sverige att ställas till förhör av FN:s Råd för Mänskliga rättigheter i Geneve. Feministiskt Initiativ uppmanar regeringen att ta reella initiativ för att inleda en konsultation med Sametinget, baserat på principen respekten från ett folk och till ett annat, som avslutar en lång period med förhalande, undanflykter och passivitet.

Avslutningsvis kan vi glädja oss med dagen och domen från Högsta Domstolen. En oklar situation som baserats på godtycke har avgjorts och detta ger i förlängningen möjligheter för en levande samisk kultur som samtidigt behåller en stor del av mångfalden. Ännu kan samernas språk, historia och kultur överleva, och det som ett av många urfolk i det cirkumpolära arktis. Inte mer värda än andra folk, men inte heller mindre.

Uttalande av Stefan Mikaelsson, kandidat på riksdagslistan för Feministiskt initiativ 2018, och ledamot i Sametinget.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik