Nora Axelsson Håkansson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Barnmisshandeln i Kista Galleria

15 januari 2019

FI GÖR BARNRÄTTEN TILL POLITIK OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

Ingen lämnades oberörd av händelsen då fyra 12-åriga pojkar utsattes för övervåld och misshandlades av ordningsvakter i Kista Galleria häromveckan. Det hela började med ett kompisgäng som var på biblioteket, pratade fotboll och blev för engagerade och slutade i vad Rädda Barnen beskriver som barnmisshandel.

Att sådant här händer är ingenting som förvånar oss. Gång på gång träder personer som rasifierassom icke-vita fram och vittnar om ordningsvakternas rasism och övervåld. I slutändan gör det här att barn och unga får en allt sämre tillit till vuxenvärlden och känner oro och rädsla inför polis och vakter istället för trygghet.

Redan idag ser vi att ensamkommande flyktingbarn inte anmäler brott de utsätts för, trots att de är en särskilt utsatt grupp då de inte har föräldrar mm. vid sin sida. Detta som en följd av våldet från gränspoliser längs med vägen hit till Sverige.

Vi kan inte leva i ett land där barn som rasifieras som icke-vita ska tvingas vara rädda och akta sig från vakter och polis för att känna trygghet. Därför väljer Feministiskt initiativ att ta ytterligare ett steg på vägen mot ett samhälle där alla barn tillåts existera, få sina rättigheter tillgodosedda och bli bemötta med kärlek från vuxenvärlden. I de kommuner där Feministiskt initiativ sitter representerade kommer vi därför att skriva (ännu fler) interpellationer och förslag på politik för att öka de ungas trygghet i samhället. Vi vill bland annat ha svar på hur barnrättsperspektivet tillämpas av de vaktbolag kommunerna anlitar, se att ingripanden mot barn dokumenteras och att vaktbolaget utbildas i både antirasism och barnrätt. Feministiskt initiativ skapar förändring och är en kraft att räkna med.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik