Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Barnkonventionen svensk lag

10 juni 2018

Vi är mycket nöjda med att barnrättskonventionen nu äntligen beslutats bli lag. Feministiskt initiativ har haft kravet att göra konventionen till lag i flera år.

Vi ser också positivt på att det stärker  rättigheterna för barn och unga med funktionsnedsättning. Det kommer att innebära att barn och unga med normbrytande funktionalitet får ett starkare skydd mot diskriminering och får samma rätt som alla andra barn att få det stöd de behöver för att klara sin skolgång.

Vår förhoppning är att också konventionen om Mänskliga rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet ska bli lag inom kort.

Riksdagens uttalande går att läsa här.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik