Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

Avveckla barnhemmen omedelbart

3 september 2018

SVT rapporterade nyligen att nedskärningarna i den personliga assistansen gått så långt att föräldrar till barn med normbrytande funktionalitet blir helt slutkörda och till sist tvingas lämna bort sina barn.

Astrid Lindgren ägnade en viktig del av sitt författarskap åt att belysa vad som händer med barn som måste växa upp på institutioner. Erfarenheterna i Rasmus på luffen och Pippi Långstrumps rädsla för Prussiluskan bör de flesta politiker känna till.

Att det i Sverige 2018 åter byggs barnhem är inte bara en moralisk skandal och ett grovt brott mot mänskliga rättigheter, eller något som bara äger rum, utan vidare.

Det ligger politisk vilja och politiska beslut bakom. Den politiska stålaxeln bestående av socialdemokrater och moderater har länge hetsat mot LSS och den personliga assistansen. Människor med normbrytande funktionalitet har utmålats som kostnader för samhället och som fuskare.

Feministiskt initiativ har återkommande varnat för den förda politiken och nu ser vi de skrämmande resultaten.

Vi i Feministiskt initiativ kräver respekt för de mänskliga rättigheterna. Sverige har tillträtt Barnkonventionen, som för övrigt blir svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär att barn har en ovillkorlig rätt till sin familj och att inte behöva skiljas från sina föräldrar mot deras vilja. Sverige har även tillträtt Funktionsrättskonventionen. Det innebär att Sverige har ett uttryckligt åtagande att inte ägna sig åt exakt det som nu ändå sker – nämligen att undergräva förverkligandet av redan uppnådda fri- och rättigheter för människor med normbrytande funktionalitet.

Barnhemmen som nu etableras ska avvecklas omedelbart. Rättighetslagstiftningen för att ge alla föräldrar och alla barn det stöd de behöver finns redan på plats. Det är hög tid att regeringen, myndigheterna och förvaltningsdomstolarna börjar efterleva LSS bokstav och anda istället för att fortsätta hitta på ursäkter för att undergräva lagens rättigheter.

Det är val om bara knappt två veckor. Hur våra valda företrädare ser på människor med normbrytande funktionalitet säger mycket om deras människosyn. Feministiskt initiativ går till val på att stoppa hetsen mot LSS och för full respekt för rättighetslagstiftningen LSS och de mänskliga rättigheterna. Personlig assistans är något positivt. Varje människa som får sina rättigheter tillgodosedda är ett steg framåt. Varje människa som genom LSS uppnår goda levnadsvillkor och kan delta i samhället på sina egna villkor bidrar till att göra vårt samhälle lite bättre.

Vi i Feministiskt initiativ tar fullt ut det politiska ansvar som de andra partierna inte vill eller vågar ta. Rättigheterna i LSS är grunden i en frihetsreform som ska stärkas och utvecklas, inte avvecklas.

Gudrun Schyman, partiledare F!
Denise Cresso, funktionsrättspolitisk talesperson F!
Mia Modig, riksdagskandidat F!

Artikeln är också publicerad på assistanskoll.se.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik