Stefan Mikaelsson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Avgiftsfri kollektivtrafik och respekt för urfolksrättigheter

17 augusti 2018

Dessa 3 frågor kommer jag att driva när vi tar plats i riksdagen:

1. Införa ett konsumtionsmål

Våra konsumtionsvanor måste förändras och förbättras. Mer närproducerat! Med förändrade konsumtionsvanor så minskar vårt ekologiska fotavtryck i världen.

2. Införa avgiftsfri lokal kollektivtrafik samt utöka stödet till underhåll av andra kollektiva transporter

Om hela Sverige ska leva är det viktigt med kollektiva transporter som gör det möjligt att minska bruk av egna bilar – och ändå ta sig dit en ska.

3. Sätta respekt för mark, vatten och urfolksrättigheter före gruvexploatering

Vi ska satsa på att återskapa en natur i balans och förstärka den naturliga och inneboende resiliensen, dvs motståndskraften, mot eskalerande klimatförändringar. Det är då ofrånkomligt att den omåttliga urlakningen av naturresurser behöver reduceras kraftigt. Väljer samhället att avstå från denna omställning nu kommer det ändå att bli påtvingat av de yttre faktorerna snart. Vi ska inte vänta på en omställningen till senare, den blir då bara betydligt svårare.
#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik