Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Att döma till fängelse för värnpliktsvägran är ingen lösning

4 april 2019

Nyheterna rapporterar idag om att tre unga personer har dömts till fängelse för att ha brutit mot totalförsvarsplikten.

Sverige avskaffade värnplikten år 2010 men återinförde det den 2 mars 2017 och motiverades bl.a. med ”en försämring av det säkerhetspolitiska läget”. En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt. Det handlar om frihet från våld, men även om möjligheten att tillfredsställa människors grundläggande behov. Det är brådskande att samhället demonterar hela den traditionella säkerhetspolitiken som utgår från en nationalstatscentrerad världsbild och istället fokusera på begrepp som exempelvis hållbar fred, kroppslig integritet, människors frihet till aktörskap samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum.

Att döma till fängelse för värnpliktsvägran är definitivt inte en lösning. Det ska också övervägas det etiska problemet som många ungdomar upplever om att använda vapen som verktyg för att utföra våld och vill därför inte göra lumpen.

Feministiskt initiativ är emot värnplikt. Vi vill istället se en frivillig könsneutral utbildning i krishantering med fokus på civila- och samhälleliga insatser. Mer resurser ska läggas på myndigheter och organisationer med förmåga att arbeta utifrån en bredare säkerhetsanalys med förebyggande våldspreventivt arbete och utifrån metoder som ökar den demokratiska dialogen och deltagandet.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik