Gita Nabavi, Riksdagskandidat för Fi 2018 & partiledare 2018-2020

Asylpolitik måste respektera FN

21 juli 2018

På söndag vandrar jag och mitt barn i solidaritet med Asylstafetten till Norrköping. Från att ha varit ett land som värnade familjeåterförening, så har Sverige blivit ett land som separerar barn från sina föräldrar och bryter mot FN:s barnkonvention.

Tusentals flyktingbarn har det svårt i Sverige. När studier visar att självmord bland asylsökande barn är nio gånger högre jämfört med jämnåriga borde alarmet gå. Istället låtsas regeringen att barnkonventionen inte gäller dessa barn.

Eftersom riksdagen beslutat att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag 2020 vill jag påminna om vad som står där. FN:s konventioner är universella, inte nationella – de gäller alla barn oavsett så kallad legal status. Barn är inte illegala, men alla barn rättigheter, som Sverige åtagit sig att respektera.

Enligt konventionens artikel 9 ska barn inte skiljas från sina föräldrar mot deras vilja utom när det bedöms nödvändigt för barnets bästa, till exempel vid våld. Om familjen splittrats, har barn enligt artikel 10 rätt att återförenas. Ansökningar från barn eller föräldrar om att resa till Sverige för att återförenas ska behandlas positivt, humant och snabbt. Artikel 22 anger att Sverige ska hjälpa barn som söker flyktingstatus att spåra föräldrar eller andra familjemedlemmar för att återförenas med dem.

Sverige bryter idag mot dessa artiklar. Barns rätt till återförening är kraftigt kringskuren, låt mig ge några exempel.

  • Ansökan om familjeåterförening måste ske via svensk ambassad i ett land där personen har rätt att bosätta sig och sökande får inte vistas i Sverige. Även personer som haft uppehållstillstånd i Sverige, är självförsörjande och har maka/make och barn som är svenska medborgare måste lämna EU och sina barn för att ansöka om återförening.
  • Svenska ambassader vägrar att ta emot ansökan om personen inte först har rätt att bosätta sig i landet ambassaden ligger.
  • Barn vars ena förälder är försvunnen eller avliden förvägras återförening med sin levande förälder då Sverige kräver båda vårdnadshavares godkännande, alternativt dödsattest, vilket ibland är omöjligt.
  • För att bedöma om barn far illa av att separeras från sina föräldrar kräver Sverige giltigt pass och bevis på att barnet far illa.
  • Föräldralösa syskon förvägras återförening.
  • Föräldralösa barn som växer upp med släktingar förvägras återförening med dem.

Denna politik driver barn från sina familjer. Den är orimlig, inhuman och barnfientlig. Det är dags för en human asylpolitik som respekterar FN:s konventioner och barns rättigheter.

  • Ta bort hinder för familjeåterförening: Ge barn skydd
  • Öka antal kvotflyktingar: Låt människor lämna långa vistelser i flyktingläger
  • Amnesti för unga asylsökande som väntat länge: Långa asylprocesser och ovetenskapliga åldersbestämningar drabbar barn och unga hårt
  • Permanent uppehållstillstånd som norm: Tillfälliga uppehållstillstånd hindrar barns trygghet, utveckling och etablering

 

Publicerad i Norrköpings tidningar 2018-07-20. http://www.nt.se/asikter/debatt/asylpolitik-maste-respektera-fn-om5382638.aspx

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik